Fabrikken til Rockwool i Moss. Foto: Rockwool.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Ved å elektrifisere steinullproduksjonen oppnås det en reduksjon på nærmere 80 % av CO2-utslippene og en reduksjon i avfallsmengden fra egen produksjon på fra 90 til 95 %, opplyser bedriften, som med sine vel 130 ansatte er en hjørnesteinsbedrift i Moss.

Rockwools isolasjonsprodukter er basert på stein. Den vanlige framgangsmåten for å framstille steinull er å bruke en koksdrevet ovn til å smelte steinen, noe fabrikken i Moss også har gjort. Prosjektet med ny elektrisk smelteovn har en investeringsramme på 340 millioner kroner – hvorav Enova støtter prosjektet med 101,5 millioner.

Ingeniørene hos Rockwool er nå i gang med å utvikle den nye elektriske ovnen, som skal være den aller første i sitt slag.

– Vi er svært stolte over å få statsministeren på besøk og synes det er spennende at hun og hennes medarbeidere ønsker å få mer informasjon om det igangsatte miljøprosjektet vårt i Moss, sier administrerende direktør Morten Andersen hos Rockwool.

Global forpliktelse påtatt i 2016

Andersen sier at statsministeren skal bli fortalt hva forventningene og de videre ambisjonene til prosjektet er.

I 2016 forpliktet selskapet seg til å avkarbonisere produksjonsanleggene globalt for å kunne redusere karbonutslippene med 20 % innen 2030.

– Overgangen til elektrisitet ved fabrikken i Moss er et viktig ledd i denne forpliktelsen og et steg i utviklingen av en grønnere produksjon og forbedret ressursutnyttelse, sier Morten Andersen.

– Vi ønsker også å understreke for statsministeren det meget gode samarbeidet vi har hatt med Enova og den støtten vi har fått fra dem til dette pilotprosjektet.

– Vinn-vinn situasjon

Erik Ølstad heter mannen som har ledet fabrikken gjennom flere omstillings- og utviklingsprosjekter siden han overtok som fabrikksjef for 10 år siden. Han forteller at skiftet vil gi flere fordeler.

– Utvikling av banebrytende teknologi og overgang til elektrisk smelteovn vil ikke bare gi reduserte utslipp og mindre produksjonsavfall, men også redusert støy for lokalbefolkningen. Vi kommer til å bruke langt mer raffinert steinmateriale enn vi gjør i dag. Dette vil gi en betydelig støyreduksjon fra havnen når skipene losses. I tillegg skal det bygges et lydisolert lager på fabrikkområdet som også vil redusere aktivitetsstøyen.

Erik Ølstad påpeker også at den nye miljøsatsingen ved fabrikken innebærer et kompetanseløft i ny teknologi som de ansatte vil ha nytte av – både nå og fremtiden.

– Denne investeringen medfører en ”vinn-vinn situasjon” ikke bare for miljøet, men også for de ansatte og for oss som bedrift, sier Ølstad.


 

- Annonse -