Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: rovdyr

Ulv i flokk. Foto av Unsplash.
– I Europa og Nord-Amerika fant vi bevis for 12 ulveangrep i perioden, hvor to i Nord-Amerika endte med dødelig utfall, forteller forsker.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Høyesterett frifinner staten og har kommet fram til at tre vedtak om lisensfelling av 31 ulver var gyldige. WWF er fortvilet over rettens avgjørelse.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Jeg mener vi har en god sak, og at vi gjennom rettssaken har vist at norsk ulveforvaltning bryter med både naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og Grunnloven". (Karoline Andaur)

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Når ulven kan holdes nede på et varig kritisk truet nivå, hva hindrer staten fra å gi andre arter samme behandling i framtiden?" (Karoline Andaur)

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Jervebestanden er over bestandsmålet for alle de regionene som har bestandsmål for jerv.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Ulvene kommer fra Sverige og Rømskog.
For første gang ble bestandsmålet nådd i 2020.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Mistanken om at ulvene tas av dage på ulovlig vis, har reist seg.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Jeg tenker på at jeg i romjula for siste gang fikk gå på ski i snøtung skog med fullmånen som lyser sterkere enn hodelykta, akkompagnert av den hule klangen fra ulene til Kynnaflokken."
– Her finner vi det største området uten kjente revir i bestandsrapporten for ulv fra vinteren 2019/2020. Det er store skogområder her og det er god avstand til reviret de er flyttet fra, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.