Denne unge hannulven på 46 kg ble skutt trosdag denne uka. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

Etter felling av 9 ulver i to revir avslutter Statens naturoppsyn jakta.

De fem ulvene som har vært sporet i Bograngen har blitt skutt. Det er verken mulig eller forsvarlig å fortsette fellingsforsøk i Rømskog på grunn av manglende sporforhold, melder Miljødirektoratet. I Rømskog er det antatte lederparet og to valper felt.

Dermed er 18 av de totalt 28 ulvene som skulle skytes blitt skutt. Den siste ulven som ble skutt var en hannulv på 46 kg (på bildet), og det skjedde torsdag 24. februar.

– Når lederparet er borte er flokken antagelig i oppløsning, og det er heller ikke sporingsforhold i området. Med slike forhold er vellykket felling lite sannsynlig og det vil være umulig å sikre at det ikke er de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret som blir felt, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

Disse ulvene skulle ikke skytes, i henhold til oppdraget gitt av KLD.

Trolig oppløst revir

SNO konkluderer med at siden de anser at lederparet i Rømskog har blitt felt, er reviret nå å regne som å være i oppløsning.

– Det vil sannsynsligvis kunne observeres ulv i både Bograngen- og Rømskog-områdene også i tiden framover, men dette kan være andre individ eller andre flokker som endrer sin områdebruk. SNO følger opp meldinger på vanlig måte gjennom overvåkingsprogrammet framover, sier Kjørstad.

Motstand

Den ekstraordinære ulvejakta har blitt møtt med kraftig motstand fra dyrevernorganisasjoner og miljøorganisasjoner. I forrige uke begynte en gruppe ulvejaktmotstandere i Oslo sultestreik foran Klima- og miljødepartementet.

Også enkelte politikere tok til motmæle, blant dem tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Det er ingen grunn til å utvide fellingsperioden. Den er satt til 15. februar for å unngå jakt i parings- og yngletiden for ulv. Dyrevelferd må gå foran regjeringens jaktlyst. Dette er snakk om stabile flokker i etablerte revir. Det gjør ingen skade om noen ulv fortsatt får leve, sa Elvestuen til NTB da ekstraordinær jakt ble lansert.


- Annonse -
Vil du annonsere her?