Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: SINTEF

Teknologien og systemene som kreves for å oppnå besparelsene skal ifølge rapporten allerede være tilgjengelige.
"Restaurering av disse sårbare og skjøre kystområdene, fra Svalbard i Arktis til Madeira i Nord-Atlanteren, er helt kritisk."
12 spesielt sårbare regioner i Europa, blant dem Vesterålen, er utpekt som kjerneområder i prosjektet Resist.
"En eventuell CCS-infrastruktur vil kunne gjøre det mulig for midt-norsk industri å lage lavutslippsprodukter."
Det vil legge grunnlag for en lønnsom havvindutbygging i Norge, og teknologi som kan gi økt eksport og nye grønne jobber, sier sjefforsker i SINTEF, John Olav Tande.
Forskrift kommer 1. juli: Mikroplastutslipp fra kunstgressbaner skal reduseres med 90 % hvis ny regulering virker som den skal.
Forskerne er ikke spesielt overrasket.
Nytt forskningsprosjekt skal finne ut mer om hvilke metoder som virker best når oljeutslipp inntreffer. Nordområdene får ekstra oppmerksomhet.
"Det rekordhøye beløpet ligger an til å bli enda høyere i årene som kommer fordi Norge har verdensledende kompetanse på det EU nå satser på, nemlig klima, miljø og energi."
"Er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng som vil sette en ny standard for morgendagens bygg", hevder tiltakshaverne.