Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: SSB

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023. Sektorene som bidro mest til reduksjonen var veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning. Klimagassutslippet i Norge var på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2023, en nedgang på 2,3 millioner tonn. – Klimatiltak i veitrafikk og...
Stor ståhei om kontroversiell artikkel på SSB denne uka.
– Konsekvensen av regjeringens tallrot er at Stortinget nylig har vedtatt en klimaplan på helt feil premisser, advarer Arild Hermstad.
– Rapporten viser at oljeindustriens skremmebilder ikke har rot i virkeligheten, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.
Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet sank. "En fallitterklæring", sier Regnskogfondet om økt bruk av palmeoljediesel.
I fjor økte utslippene av klimagasser med 0,4 prosent, viser de foreløpige tallene fra SSB. Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken samt mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer, oppgir byrået. Utslippene av klimagasser i Norge var på nesten 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018, det vil si at det...
I 2017 ble det registrert 11,7 millioner tonn avfall i Norge, og det var en økning på 3% fra året før, viser de nyeste tallene fra SSBs avfallsregnskap. Tallene går feil vei både når det gjelder mengden avfall, og andelen av det vi makter å gjenvinne av avfallet. Gjenvinningsandelen av ordinært...
Aldri har så få skremt så mange for så lite En stor del av disse som søker mor Ernas vern mot selveste Gråbein er i tillegg jegere, med lisens, vall, rifle, kamo-dress, og minst en fryser full av elgkjøtt. Noen poserte også villig i store kjørepelser av ulv - et...