Ill.foto: Pixabay.

En ny rapport fra SSB viser at effekten av en kraftig innstramming i norsk oljepolitikk kun tilsvarer om lag ett års BNP-vekst i løpet av de neste 30 årene.

Det er Naturvernforbundet som melder dette i dag. Rapporten har sett på effekter av politiske tiltak for å redusere norsk produksjon av olje og gass.

– Rapporten viser at oljeindustriens skremmebilder ikke har rot i virkeligheten. Politiske

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg. Foto: Naturpress.

grep for å trappe ned oljevirksomheten vil selvsagt ha kostnader, men norsk økonomi vil fortsette å vokse selv med en relativt rask utfasing. Dette er gode nyheter for alle som ønsker og jobber for en grønn og rettferdig omstilling sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Rapporten, som er finansiert av Naturvernforbundet, heter «Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet», og blir lansert på konferansene Broen til framtiden, om grønn omstilling og nye, grønne arbeidsplasser i Rogaland. Det skjer i henholdsvis Stavanger og Haugesund i dag og i morgen.

Resten av økonomien  vil styrkes

Innstramming i oljepolitikken vil ellers ha beskjedne konsekvenser – på grunn av blant annet styrket konkurranseevne i resten av økonomien, heter det videre i omtalen.

Naturvernforbundet viser til at flere forskere det siste tiåret har tatt til orde for at redusert oljeproduksjon i Norge vil kunne ha en klimaeffekt på globalt nivå, men at noen har fryktet at et slikt tiltak vil ha for store omkostninger for norsk økonomi og true velferdsstaten.

– Stans i tildelingene et relativt billig tiltak

Ved å stanse tildelingen av nytt leteareal, og stramme inn på de gunstige skatteordningene for oljeindustrien, viser rapporten ifølge Naturvernforbundet at i løpet av 30 år vil brutto nasjonalprodukt i fastlands-Norge reduseres med mellom 0,5 og 1 prosent, sammenliknet med referansebanen, avhengig av hvilke virkemidler som velges.

– Det er ingen som har påstått at det vil være lett å omstille et oljeavhengig land som Norge. Samtidig vet vi at klimakrisen vil koste oss enda mer. Denne rapporten viser at en stans i alle nye tildelinger vil være et relativt billig tiltak for å gi større forutsigbarhet i omstillingen og hindre risikable investeringer i nye områder, sier Silje Ask Lundberg.

– Omstillingen for bransjene er utfordringen, ikke norsk økonomi

Rapporten ser ikke på risiko for tap dersom oljevirksomheten blir mindre lønnsom i tiden framover, men forutsetter en stabil oljepris fram til 2050. Rapporten tar heller ikke for seg mulighetene Norge har for å skape ny verdiskaping eller nye arbeidsplasser i eksisterende og nye grønne næringer, men flere andre rapporter viser at potensialet for dette er stort.

Lundberg mener den største utfordringen med redusert oljevirksomhet ikke vil være norsk økonomi eller statens inntekter, men å sikre gode og trygge jobber for alle i de bransjene som må omstille seg.

– Potensialet for nye, grønne arbeidsplasser er stort, men det innebærer at politikerne tør å innføre de nødvendige tiltakene og legger til rette for en styrt omstilling som kan gi økt forutsigbarhet i tiden fremover, sier Lundberg.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?