Ill.foto: Pixabay.

I fjor økte utslippene av klimagasser med 0,4 prosent, viser de foreløpige tallene fra SSB. Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken samt mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer, oppgir byrået.

Utslippene av klimagasser i Norge var på nesten 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018, det vil si at det ble sluppet ut om lag 200 000 tonn1 CO2-ekvivalenter mer enn i 2017.

Norge sitter dermed fortsatt godt fast i posisjonen som den desidert verste utslippsnasjonen i Norden, for å ta de mest nærliggende nasjonene å sammenlikne seg med.

I rapporten «Norges CO2-utslipp: «På kollisjonskurs med Paris-avtalen», som Klimastiftelsen gav ut på slutten av fjoråret går det fram at Norge i perioden 1990 til 2017 økte sine utslipp med 29 %, med oljevirksomheten holdt utenfor. I samme periode reduserte Sverige sine utslipp med 23 %, Danmark kuttet 38 % og Finland hadde 22 % mindre utslipp.

Mindre biodrivstoff slo ut på tallene

I 2018 økte utslipp fra luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. i Norge med over 6 prosent sammenlignet med 2017. Totalt står denne gruppen for 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Økningen skyldes stigende forbruk av anleggsdiesel, marine gassoljer og jetparafin. Ifølge statistikken Sal av petroleumsprodukt gikk salget av anleggsdiesel, marinegassoljer og jetparafin opp med henholdsvis 8 prosent, 7 prosent og 4 prosent i 2018.

Veitrafikk sto for utslipp av 9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, som utgjør en økning på nesten 3 prosent fra 2017. Ifølge statistikken Sal av petroleumsprodukt var det nedgang i salget av bensin og autodiesel i perioden. Salgstallene inkluderer biodrivstoff, og økningen i CO2-utslipp skyldes en betydelig reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen. Nedgangen i andelen biodrivstoff skyldes i hovedsak en kraftig reduksjon av importert palmeolje.

Mindre utslipp fra olje og gass, oppvarming og energiforsyning

Utslippene av klimagasser fra olje- og gassutvinning gikk ned med over 1 % fra 2017 til 14,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Produksjonen av olje- og gass på norsk sokkel viste også en nedgang ifølge norskpetroleum.no. Nedgang var det også i oppvarming i andre næringer og husholdninger, samt energiforsyning, melder SSB.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?