Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: trehus

Betong og stål har vært enerådende konstruksjonsmateraler i byggebransjen i årtier, når det gjelder høybygg. Men tre er på vei inn. Tre som erstatter for betong kan bety store besparelser i klimagassutslipp. Sementproduksjon medfører høye CO2-utslipp, mens tre binder karbon i mange tiår, og inngår i kretsløpet. Forklaringen til at trekonstruksjoner...