Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Vy

"Er det virkelig riktig at det skal lønne seg å kjøre med en av miljøverstingene i transportsektoren, fremfor å ta toget eller buss?"
Siden 12. mars i fjor har persontogene mellom Norge og Sverige vært innstilt som følge av innreisebegrensinger og test- og karanteneplikt.
– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Vy og være med på å gjøre det enda mer attraktivt å reise og å sende varer på en miljøvennlig måte, sier Holm.
Bussen bestiller du med en app. Fra midten av august og 2 måneder framover skal løsningen testes.
Folk har stor tillit til Fretex som pådriver for klimavennlige endringer i samfunnet. Med Vy står det dårligere til.
– Regjeringa vil gjere togtransport meir attraktivt i og mellom dei store byområda. Eg er oppteken av at dei reisande skal få eit betre togtilbod, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Dale har bede Jernbanedirektoratet om å sjå på moglegheitene for å utvide rushtida på Austlandet. – Vi skal no gå igjennom...