Børre Solberg blir ny leder i Oikos

Børre Solberg, leder av ØN.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Regine Andersen slutter etter fire år i sjefstolen i den økologiske interesseorganisasjonen.

Den nye lederen Børre Solberg begynner i stillingen 1. august. Han har tidligere vært journalist i Jordvett, medlemsbladet til Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), og han har vært redaktør i Bonde- og Småbruker, medlemsavisa til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han er utdannet ved Landbrukshøyskolen på Ås, med en mastergrad i landbruksøkonomi. Solberg har mange års ledererfaring fra flere Steinerskoler.

Avtroppende leder Regine Andersen går tilbake til en seniorforskerstilling ved Fridtjof Nansens Institutt, der hun tidligere har arbeidet i 18 år. Hun har hatt permisjon fra denne jobben.

Dette er Oikos

Medlemsorganisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø og helse. Ble dannet i 2000 ved sammenslåing av det som var Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane. Oikos eller øko kommer fra gresk og betyr husholdning.

Regine Andersen (Foto: Oikos)

Regine Andersen fikk i april i år hedersprisen Årets Meitemark av styret i Oikos. Begrunnelsen var blant annet at hun i sin lederperiode har sørget for at «Oikos – Økologisk Norge blitt en sterk aktør og en tydelig røst på vegne av forbrukere og bønder som ønsker mer utvalg og økt produksjon av økologisk mat».

– Jeg har hatt en fantastisk fin tid i Oikos, og gleder meg over all framgangen vi har fått til i lag med de mange gode kreftene i og utenfor organisasjonen, sier Regine Andersen i en post på organisasjonens hjemmesider.

Hun sier videre at hun gleder seg over at økologisk mat og landbruk har fått mye positiv oppmerksomhet i mediene og over rekordveksten i etterspørselen.


Foto: Oikos

- Annonse -