Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: økologisk landbruk

Markus Hustad. Økologisk Norge.
"Dersom økologisk landbruk skal være en spydspiss så må landbruket vise dette ved å sikre økonomien til de produsentene som velger å drive økologisk."
Nina Berger.
"Er det en som virkelig har gitt et helt livsverk til meitemarkens ve og vel må det være Nina Berge."
Landsmøtet vedtok å øke ambisjonen om 15 prosent økologisk areal innen 2030, til 25 prosent.
Ensidig dyrking, overgjødsling med kunstgjødsel, kunstig vanning og sprøyting med plantegifter, har ført til de begredelige tilstandene.
– Jeg gleder meg til å videreføre det viktige arbeidet Økologisk Norge allerede gjør i dag, sier Markus Hustad.
I 2019 åt vi 80 kilo grønsaker, 53 kilo potet og 20 kilo kylling. I 1989 var tala 60 kilo grønt, 80 kilo potet og 5 kilo kylling.
Dyrevernmerket er den eneste merkeordningen som kun handler om dyrenes ve og vel.
Forurensning, utarmet jord og erosjon truer matsikkerheten i utviklingsland. Billige og lett tilgjengelige økologiske metoder er gode løsninger, ifølge UNCTAD.
Marianne Leisner og Linda Jolly fikk utmerkelsen for å ha vært pionerer i arbeidet med skolehager i Norge.
– Økologiske bønder beskytter derfor ikke bare biologisk mangfold – de skaper det, skriver Nordisk Råd om nominasjonen.