BKA-medlemmer er til stede på svært mange klimaaksjoner. Her foran Stortinget i juli 2017. Foto: Naturpress.

Rettssaken mot staten, om gyldigheten av vedtak om å lete etter olje og gass i nye områder i Barentshavet, kommer opp i Oslo tingrett 14. november.

Etter avtale med saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom vil BKA gå inn som såkalt juridisk partshjelper i rettsprosessen.

Miljøorganisasjonene hevder at tildelingene i Barentshavet er i strid med både Grunnloven og Parisavtalen.

Krever at grunnloven og Parisavtalen tas på alvor

Besteforeldrenes klimaaksjon sier i en fersk pressemelding at de stiller seg fullt og helt bak Greenpeace og Natur og Ungdom i saken.

BKA peker på spesielt på to forhold som de er opptatt av, i tilknytning til rettssaken:

  • Grunnloven § 112 og folkeretten med klimaavtalen fra Paris i 2016 må tas på alvor.
  • Staten har brutt med sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne opp for ny og massiv oljeutvinning.

Med dette som bakgrunn mener BKA at domstolene må ta stilling til om de nye tillatelsene i det hele tatt kan gis, og om myndighetene har gjort dette etter tilstrekkelig utredning og med tilfredsstillende begrunnelse.

Vi har en regjering som stadig forverrer situasjonen ved å gi olje- og gassnæringen frikort, til tross for klimaforskernes advarsler, og til tross for det vernet miljø og klima har i Grunnloven. (Steinar Høiback, leder BKA)

Jobber på idealistisk basis

Jussprofessor Mads Andenæs skal føre saken for BKA. Han mener at klimakrisen kommer vi ikke unna.

Mads Andenæs (Foto: BKA)

– I Norge har vi utfordringen med utvinningen av olje- og gass. Den politiske prosessen har ikke trukket de nødvendige klima-konsekvensene for oljepolitikken. Vi har miljøparagrafen i Grunnloven og Paris-avtalen. Besteforeldrenes klimaaksjon tar eldres ansvar for fremtiden på alvor. Det er bare å lese vedtektene og det kan se ut som organisasjonen er dannet for denne saken.

Andenæs får Ketil Lund som medarbeider. Både Andenæs og Lund skal arbeide uten kostnader for organisasjonen.

Føre var-prinsippet

Mads Andenæs mener det er en seier i seg selv å få saken opp for tinggretten.

– Vi må huske at Norge bygger på at grunnlov og folkerett har et rettslig innhold som ikke kan skyves så lett til side. Føre var-prinsippet krever mer utredning og grundige avveininger. Gjennom rettssaken vil vi få dette belyst på en måte det ikke ble gjort i den politiske prosessen. Så da jeg ble spurt om å bidra, hadde jeg ikke noe valg. Jeg får heldigvis hjelp av andre professorer og jusstudenter som deler mitt syn på saken, sier Andenæs.

«Olje- og gassnæringen får frikort»

Steinar Høiback (Foto: BKA)

Leder av Besteforeldreaksjonen, Steinar Høiback, er glad for organisasjonens nye rolle.

– Som det står på nettsida vår er vi en bevegelse som kjenner oss forpliktet til å la våre stemmer bli hørt, for barnas skyld. Vi har en regjering som stadig forverrer situasjonen ved å gi olje- og gassnæringen frikort, til tross for klimaforskernes advarsler, og til tross for det vernet miljø og klima har i Grunnloven. Slik jeg ser det må vi bruke alle midler vi rår over, særlig når også de fleste folkevalgte svikter i å ta vare på livsgrunnlaget, sier Høiback.


 

- Annonse -