Det ser ut til å ha skjedd med ansettelsen av Scott Pruitt som leder av EPA, USAs høyeste miljøvernmyndighet.

Sett utenfra er Pruitt kanskje den merkeligste – eller mest logiske, avhengig av ståsted – av alle Trump-ansettelser.

Scott Pruitt har hatt beina godt plantet i fossilindustrien, og er i tillegg kjent som en klimaskeptiker. Han støtter Trump-beslutningen om å trekke USA fra Parisavtalen.

På tross av dette – eller nettopp derfor – er han valgt til å lede EPA.

En tungtveiende dokumentasjon på at Pruitts ledelse av EPA er en stor selvmotsigelse – at han i stedet for å arbeide for miljøvern, iverksetter tiltak som har motsatt effekt – kom nylig ved en uttalelse fra en EPA-ansatt som nå slutter i etaten.

Avvikler og annulerer

Hun heter Elisabeth Southerland og er en forsker som har jobbet 30 år i EPA, og som har en doktorgrad i miljøvitenskap og ingeniørfag. I en avskjedserklæring på nettstedet PEER (Public Employees for Environmental Responsibility), og sitert på nyhetsavisen Alternet.org, advarer Southerland mot Pruitts ledelse, og hun nevner konkret tre områder der han er i ferd med å gjøre skade:

  • Annulering av omlag 30 miljødirektiver er under vurdering, de fleste har med deregulering for industrien å gjøre, slik at bruk av giftige stoffer og helsefarlig praksis igjen kan ramme mennesker.
  • Søker å avvikle prinsippet om at forurenser skal betale, som ligger til grunn for alle miljøstatutter.
  • Fremmer politikk som vil kunne føre til gjentakelse av tidligere opplevde miljøkatastrofer i USA, som for eksempel drikkevannskrisen i Michigan.

– Det er vanskelig å se en eneste handling i Pruitts EPA, som er til vern av miljøet, kommenterer Kyla Bennett, som er forsker, advokat og tidligere EPA-ansatt.

«Går mot allment anerkjent kunnskap»

Kritikken mot Pruitt går også ut på at han har en intern lederstil som er «autokratisk og hemmelighetsfull». Ifølge Alternet unngår Pruitt direkte møter med ikke-politikere og han bruker ikke e-post for derved å unngå arkivering av dokumentasjon. Pruitt beordrer utstedelse av vedtaksdokumenter som går helt på tvers av allment anerkjent kunnskap, heter det.

Kyla Bennett sier dette om Scott Pruitt:

– Etter bare noen få måneder i jobben har Pruitt blitt den ledende kandidaten til tittelen «verdens verste sjef».


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?