Nederland tar tet i CO2-kutt – vil halvere sine utslipp innen 2030

Det skal brukes fire milliarder euro hvert år fram til 2030 for å nå det ambisiøse målet. Karbonfangst og -lagring skal bidra med over en tredjedel av kuttene.

De nye utslippsmålene framkommer i klimaplanene som den nederlandske regjeringskoalisjonen har lagt fram, opplyser Bellona i dag.

Dermed tar Nederland en lederrolle blant industrilandene i arbeidet for å få ned klimagassutslippene, slik at målene i Parisavtalen kan nås. Kuttene i planen representerer 56 millioner tonn CO2, omlag like mye (54) som Norge slipper ut årlig, inkludert utslippene fra oljesektoren.

Bellona forteller at de gjennom sin Europa-avdeling i Brussel har arbeidet hardt for å holde CCS på agendaen i EU og i Nederland spesielt.

– Dette er en stor seier for oss, sier Olav Øye i Bellona, som mener at Norge og Nederland kan samarbeide om å gjøre Nordsjøen til CO2-lager. Han tror Nederland som første land  ligger an til å få i gang en industriell CO2-klynge.

Les hele saken på Bellona.no


Ill.foto: Fra Nederland / Pixabay

- Annonse -