Grenland med i stort internasjonalt prosjekt for CO2-fangst

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

De seks industriregionene Grenland i Norge, Nordrhein-Westfalen i Tyskland, Rotterdam i Nederland, Oltenia i Romania, og Teesside og Grangemouth i Storbritannia skal bli det man kaller «økonomisk robuste lavutslippsoner» innen 2025.

Dette skjer gjennom deltakelse i et internasjonalt partnerskap der forskning og industri  går sammen i et omfattende prosjekt som skal bidra til til rask og kostnadseffektiv leveranse av teknologi for storskala fangst og transport av CO2.

Det er SINTEF som melder dette.

I tillegg kommer håndteringen av teknologi for både utnyttelse og lagring av den innfangede CO2’en – et fagfelt som samlet forkortes til CCUS på engelsk.

Mer spesifikt er CCUS navnet på teknologien som fanger karbondioksid fra store utslippskilder for permanent lagring dypt i undergrunnen eller til produksjon av nyttige produkter.

Dette er en teknologi som legger til rette for «betydelige kutt» i utslipp fra industri- og kraftsektoren, sier SINTEF.

EU-midler og egeninnsats

31 partnere fra fem nasjoner deltar i det treårige forskningsprosjektet ALIGN-CCUS. Den norske delen av prosjektet har et budsjett på drøyt 46 millioner kroner. Her deltar SINTEF, NTNU, forskningsinstituttet Tel-Tek, Institutt for energiteknikk (IFE), Bellona, NORCEM/Heidelberg Cement, Teknologisenteret på Mongstad og Yara.

Resultatene fra forskningen skal brukes til å utarbeide forslag til etablering av CCUS-teknologi i hver av de seks regionene som er involvert.

SINTEF opplyser at to tredeler av midlene til den norske delen av prosjektet kommer fra et europeisk forskningsfond som både EU-kommisjonen og Norge har skutt penger inn i. Den øvrige delen av prosjektrammen dekkes opp gjennom egeninnsats fra flere av deltakerne.


Bildet viser laboratoriet ved SINTEF der det fanges CO2 fra forbrenningsgasser ved hjelp av kjemikalier. (Foto: Thor Nielsen / SINTEF).

- Annonse -