Massivtre vinner terreng som klimavennlig byggemateriale

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim fikk tidligere i desember Trondheim kommunes energisparepris 2017 for et boligprosjekt med miljø- og klimavennlige løsninger.


Massivtre har en nøkkelrolle som byggemateriale i det aktuelle byggeprosjektet.

Boligprosjektet Moholt 50|50 (bildet) huser nesten 700 studenter, barnehage, bibliotek og aktivitetshus, butikk og næringsliv. Prosjektet har tidligere fått flere priser, blant annet Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2017, melder Innovasjon Norge, som har fulgt prosjektet fra konseptutviklingen.

Energispareprisen deles ut hvert år av Trondheim kommune til energi- og klimatiltak i bygninger, anlegg, industri og annen virksomhet i Trondheim.

Innovasjon Norge har bidratt med til sammen kr 700 000 til innovativ bruk av tre og for fullskala branntest i prosjektet. Tre er hovedmateriale i konstruksjon og synlige overflater.

– Prosjektet har brukt miljøvennlige løsninger som har gitt en halvering av energibehov ved bruk av tre og jordvarme som alternativ til konvensjonell bygging. Et genialt prosjekt som representerer nytenking og innovasjon, sa juryleder og varaordfører Ola Lund Renolen under prisutdelingen.

Fra Innovasjon Norge sin side blir det hevdet at det er realisme i at trevirke på sikt kan bli et reelt alternativ til bygg i stål og betong.

– Stort og voksende marked for massivtre

– For å innfri målsettinger knyttet til klimagassreduksjoner, er det viktig at trevirke tas i bruk i norske bygninger hvor forholdene ligger til rette for det, sier seniorrådgiver Terje Aas i Innovasjon Norge Trøndelag.

– Bygging av boligblokker i massivtre er fremdeles i startfasen i Norge, men vi ser et økende marked, både i Norge og resten av verden. Markedet for massivtre er nå så stort og voksende i Norge at Splitkon bygger det som vil bli Skandinavias største massivtre anlegg i Buskerud, sier Krister Moen, programansvarlig for Bioøkonomiordningen i Innovasjon Norge.

Ifølge Innovasjon Norge har arkitekter, ingeniører og entreprenører blitt flinkere til å planlegge, utvikle og bygge industrielt med tre, noe som har ført til reduserte kostnader. Innenfor flere byggsegmenter konkurrerer nå tre med alternative byggematerialer, blir det opplyst.

Kraftig reduksjon i klimagassutslipp

Juryen framhevet nullutslippstankegangen ved Moholt 50|50, og miksen av miljøteknologi som brukes både til energisparing og for å redusere både miljø- og klimabelastninger.

– Etter ett års drift viser “miljøregnskapet” for Moholt 50|50 et redusert klimagassutslipp på 63 prosent. Dette er svært positive tall og vi tror dette i kombinasjon med kostreduksjon som et resultat av energibesparelse vil være med på å øke etterspørsel etter massivtre i fremtiden, sier Krister Moen.


Foto: Innovasjon Norge/ Ivan Brodey

- Annonse -