Storåselva kraftverk er et nytt vannkraftprosjekt utenfor Snåsa i Trøndelag, der utbygger er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Anlegget har fått CEEQUAL-sertifisering for oppnåelse av ulike bærekraftmål.


CEEQUAL er en internasjonalt klassifiseringsstandard for bærekraft. Det er mer enn 260 prosjekter som er bygget i henhold til denne standarden globalt, men Storåselva kraftverk er det første norske prosjektet, opplyser entreprenøren Skanska, som står bak både byggingen og sertifiseringen.

– Vi er veldig stolt over å ha levert det første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjektet i Norge, og vi håper at andre byggherrer lar seg inspirere av NTE slik at dette bare blir det første av mange anleggsprosjekter som bygges i henhold til CEEQUAL i Norge i årene fremover, sier Steinar Myhre, som er konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Vil være ledende i det grønne skiftet

Storåselva kraftverk kommer til å levere en årlig energiproduksjon på 75 GWh ren og fornybar energi per år, som omtrent tilsvarer årsforbruket av elektrisitet i 4000 husstander.

Energidirektør Kenneth Brandås i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, forteller at selskapet har som mål å være ledende i det grønne skiftet og en ledende produsent av fornybar energi.

– For oss handler sertifiseringen om å dokumentere bærekraft, slik at vi ikke bare leverer energi fra fornybare energikilder, men også produserer denne energien i anlegg som er bygd etter en krevende miljøstandard, sier Brandås.

Det er byggefasen av Storåselva kraftverk og 66 KV tilknytning som er sertifisert. Prosjektet oppnådde karakteren Very Good og for å tilfredsstille kravene ble det gjort en rekke tiltak i prosjektgjennomføringen som påvirket ulike aspekter rundt bærekraft, opplyser Skanska.

Dette er noen av bærekrafttiltakene i prosjektet:

  • Begrense sjenanse for naboer ved kontinuerlig oppfølgning av transport til og fra anlegget i byggefasen
  • Reduksjon av klimagassutslipp fra materialer, blant annet ved økt bruk av lavkarbonbetong
  • Substitusjon av produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer samt reduksjon av emisjoner til innemiljøet
  • Reduksjon av avfallsmengder gjennom blant annet ombruk og retur av emballasje til leverandør.
  • Etablering av hekkekasser for fossekall.

-Annonse-

 

 

 

 

 

 

- Annonse -