Utbyggingen av vindkraft i Norge skjer raskt. Her Ytre Vikna vindpark i nord-Trøndelag (Foto: Wikipedia / Komm.avd. NTFK)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Årsaken er mye utbygging og gode vindforhold. I 2017 passerte Norge 1 GW i installert vindkraft.


Det er utsikt til at det tallet kan bli doblet allerede neste år.

– Det har tatt over 15 år å bygge ut den første gigawatten vindkraft i Norge, men nå ser vi at den andre gigawatten kan være på plass allerede neste år. Teknologiutviklingen for vindkraft har vært enorm, og den store utbyggingen vi ser nå skyldes at vindkraften i mange tilfeller er blitt billigere enn vannkraft, sier avdelingsdirektør i NVE, Anne Vera Skrivarhaug.

I 2017 ble det satt i drift 324 MW vindkraft, og det er nå over 1 GW installert vindkraft i Norge. Vindkraftverkene produserte nesten 3 TWh, og dette tilsvarte 1,9 % av norsk kraftproduksjon i 2017. Vindkraftproduksjonen i 2017 var over 30 % høyere enn i 2016, og dette skyldes bidrag fra de nyeste vindkraftverkene samt bedre vindforhold i 2017 enn i 2016.

Korrigert for vindforhold er det en klar trend mot økende brukstid for vindkraft, ifølge NVE. Fordi eldre vindkraftverk fremdeles utgjør en betydelig del av vindkraftproduksjonen i Norge, tar det tid å øke den nasjonale brukstiden, selv om brukstiden fortsetter å øke jevnt.

NVE sier at det er forventet at denne trenden vil skyte fart de neste årene med den store vindkraftutbyggingen som nå foregår.

– Nyere vindturbiner vil ha høyere brukstid ved samme vindforhold, fordi de har større rotorer som fanger mer energi fra vinden. Med den utbyggingstakten vi ser nå, vil vindkraftproduksjonen i større grad være dominert av produksjon fra moderne vindturbiner med høyere brukstid, sier Skrivarhaug.


-Annonse-

 

 

 

 

 

- Annonse -