- Annonse -

Nytt utslippstilfelle er oppdaget ved Alunorte-anlegget til Hydro.


– Vi har sluppet ut ubehandlet regn- og overflatevann i Paráelven. Det er fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for. På vegne av selskapet, vil jeg si unnskyld til lokalbefolkningen, myndigheter og samfunnet. Dette understreker viktigheten av den grundige gjennomgangen av Alunorte, inkludert grensesnitt mot tilgrensende virksomheter for å verifisere at vi opererer i samsvar med lisensene. Vi trenger det fulle bildet slik at vi kan sette i verk nødvendige tiltak, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg (bildet) i en pressemelding som er sendt ut i natt.

Selskapet fikk 15. mars et varsel fra den brasilianske miljømyndigheten SEMAS (Pará State Environment and Sustainability Secretary). Der heter det at det eksisterer en «ulisensiert forbindelse mellom aluminaraffineriet Alunorte og en lisensiert dreneringskanal fra det nærliggende aluminiumverket Albras. Ubehandlet regnvann fra taket av et skjul der det oppbevares kull ved Alunorte har blitt ledet ut i Paráelven via denne interne kanalen.»

I følge lisensen, skal alt regn- og overflatevann fra Alunorte ledes til vannbehandlingssystemet. Tester gjennomført av SEMAS viser at vannet i stedet rant inn i kanalen fra Albras. Disse utslippene har skjedd uavhengig av det kraftige regnfallet i februar, opplyser Hydro.

Innløpet til vannet fra taket av kullageret er nå blitt stengt. Hydro jobber med å finne den beste løsningen for å stenge innløpet fra det tidligere lagerområdet for hydrat, heter det.

Hydro opplyser nå at de utvider mandatet til den pågående uavhengige gjennomgangen av Alunorte, som utføres av det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services, for å inkludere alle koblinger mot områder tilknyttet aluminaraffineriet. Hydros internrevisjon vil gjennomgå alle lisenser, og dermed utfylle SGWs gjennomgang av Alunortes tillatelser og relevant lovverk, skriver selskapet.

Fredag i forrige uke varslet selskapet at de skal oppgradere vannrenseanlegget ved aluminiumsraffineriet for 500 millioner kroner.


Foto: Bjørtvedt / Wikimedia Commons

-Annonse-

 

 

 

 

 

 

 

- Annonse -