Katharina Th. Bramslev blir ny daglig leder for den nye organisasjonen. Styreleder blir konserndirektør i Veidekke ASA, Hege Schøyen Dillner (Foto: NGBC).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Begge er store medlemsorganisasjoner som representerer stor bredde i byggenæringen og tilgrensende næringer.


Norwegian Green Building Council (NGBC) administerer miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR. Formålet til organisasjonen er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy.

Nye Horten videregående skole, som skal stå ferdig til skolestart 2019, er et av de store nye byggeprosjektene i Norge som har fått BREEAM-NOR-sertifisering («Outstanding»). Skolen bygges i massivtre og med solcelleanlegg på taket.

Del av globalt miljønettverk

NGBC er også medlem av World Green Building Council (WGBC), som er et globalt nettverk bestående av over 70 land og deres 32.000 medlemsbedrifter.

Grønn Byggallianse er et miljønettverk som består av store eiendomsaktører i Norge med en bygningsmasse på tilsammen 36 millioner kvadratmeter. Nettverket skal være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Grønn Byggallianse ønsker også å være myndighetenes sparringspartner i byggenæringen innen miljøspørsmål, heter det.

– Miljø og bærekraft skal være et selvfølgelig valg i norsk bygg- og eiendomssektor

Katharina Th. Bramslev blir ny daglig leder for den nye organisasjonen, og Bramslev vil allerede fra 4. april fungere som daglig leder for både NGBC og Grønn Byggallianse. Styreleder i den nye foreningen blir Hege Schøyen Dillner, konserndirektør i Veidekke ASA.

Perioden mellom april og juli skal brukes til stake ut kursen for den nye organisasjonen, finne nye lokaler og et nytt navn.

– Vi tar med oss det beste fra begge organisasjonene, og ikke minst alle dyktige ansatte, for å skape en sterkere og mer robust organisasjon. Formålet er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget, sier Katharina Bramslev.

– Den nye organisasjonen vil være en samhandlingsarena for hele verdikjeden der medlemmer kan hente inspirasjon og kompetanse og utveksle erfaringer, sier styreleder Hege Schøyen Dillner.


 

- Annonse -