Siv Jensen på dagens pressekonferanse (Foto: skjermdump / Finansdep.)

I årets stortingsmelding om SPU, Statens pensjonsfond utland, sier regjeringen at de vil vurdere å tillate investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi.


Ikke-børsnoterte aksjer blir det ikke adgang til å investere i.

Finansminister Siv Jensen (FrP) holdt pressekonferanse i dag, i forbindelse med framleggingen av meldingen. Hun sa at regjeringen skal vurdere om unoterte investeringer i infrastruktur kan gjøres innenfor miljømandatene.

Disse vurderingene skal etter planen legges fram i neste års stortingsmelding om oljefondet.

Regjeringspartiet Høyre gikk på sitt landsmøte i helgen inn for at investeringer i unotert infrastruktur skal tillates, noe som ble godt mottatt, ikke minst blant miljøorganisasjonene.

På Stortinget er det i dag flertall for at Oljefondet skal få investere i ikke-børsnoterte selskaper innen fornybar energi. Dette flertallet ble ytterligere styrket etter at Høyre gjorde sin beslutning.

Likevel blir det altså minst ett år til med vurderinger før en eventuell regelendring kan skje.

Et utdrag av ordlyden i avsnittet om unotert infrastruktur er slik, i finansdepartementets stortingsmelding:

«Finansdepartementet legger opp til å følge opp finanskomiteens merknad ved å vurdere om investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi kan gjennomføres innenfor rammen av de særskilte miljørelaterte mandatene, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer i SPU. I forbindelse med dette legger departementet også opp til å gjennomgå reguleringen av miljømandatene mer generelt, herunder mandatenes størrelse.»

 


 

- Annonse -