Golfstrømmen har svekket seg dramatisk de siste årene, og kan stå foran en kollaps, heter det i en artikkel på det amerikanske nettstedet Democracy Now!, som igjen siterer fra det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Dersom golfstrømmen kollapser vil vintrene i Vest-Europa kunne bli ekstremt kalde, og samtidig vil havnivået langs østkysten av USA stige raskere enn det ellers ville ha gjort.

Prosessen ser ut til å være i gang. Ifølge forskerne har kraften i golfstrømmen blitt omlag 15 prosent svakere bare siden midten av det tyvende århundret.

Årsaken til endringen ser i alle fall delvis ut til å være at menneskeskapte klimaendringer har ført til at store mengder ferskvann har rent ut i Atlanterhavet, vann som kommer fra smeltingen av is på Grønland.

The Guardian skriver at golfstrømmen ikke har vært så svak siden år 400 e. Kr. Dermed kan tidligere antakelser om at endringer i Golfstrømmen ikke vil kunne skje på hundrevis av år, stå for fall.

Mekanismen til golfstrømmen er omtrent slik:

Varmt vann ledes nordover i Atlanterhavet i retning Nordpolen. Der kjøles vannet ned, blir tyngre og synker. Issmelting på Grønland forsyner havet med lettere ferskvann som blandes inn i vannmassene, og svekker strømmen.


-Annonse-

 

 

 

 

 

 

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?