Nordmenn bryr seg mindre om bærekraftaspektet når de handler enn det våre nordiske naboer gjør. Men vi kommer oss, sakte men sikkert.


6000 nordmenn har blitt intervjuet om sine kjøpevaner knyttet til bevissthet om bærekraft. Undersøkelsen er gjort av Sustainable Brand Index, som årlig foretar den samme undersøkelsen. Tilsammen ble over 40.000 nordiske borgere intervjuet.

Det ene spørsmålet som ble stilt var dette:

«Når du skal bestemme deg for å kjøpe en vare eller tjeneste, hvor mye påvirkes vanligvis kjøpsbeslutningen av foretakets grad av miljøansvar og sosialt ansvar?»

Årets sjekk av Ola og Kari viste at 62 prosent i noen grad lar seg påvirke av spørsmål om bærekraft i sine kjøpsbeslutninger.

– Stabilitet betyr at man tar det på alvor

Økningen er ikke stor, i 2014 var tallet 60 prosent, men trenden er likevel en kurve som peker svakt oppover. 20 prosent av nordmennene sier at de i dag er helt upåvirket av bærekraft i sine kjøpsbeslutninger. I 2014 var denne andelen 19 prosent.

– Den forsiktige, men likevel stabile positive utviklingen viser at nordmenn ikke ser på bærekraftig utvikling som en kortvarig trend, men faktisk tar det på alvor. Ellers hadde nok tallene endret seg mer gjennom årene, i takt med at interessen for ulike spørsmål går opp og ned, sier Erik Elvingsson Hedén, grunnlegger av Sustainable Brand Index.

– Forbrukerne i Danmark, Sverige og Finland er mer modne

I Sverige er det tilsvarende tallet 73 prosent, og også Danmark og Finland har mer bærekraftbevisste forbrukere enn Norge.

– Det går i riktig retning i alle de nordiske landene, også i Norge. Spørsmålet om bærekraft påvirker flere norske forbrukere i dag enn for bare noen få år siden. Samtidig er forbrukerne mer modne i Sverige, Danmark og Finland, sier Erik Elvingsson Hedén.

Målgruppen for undersøkelsene er allmennheten i alderen 16–70 år i de respektive landene. Utvalget er representativt for befolkningssammensetningen i hvert enkelt land. Intervjuene ble gjennomført fra januar til mars 2018.


Begge figurer: Sustainable Brand Index

- Annonse -