Hege Skarrud er ny leder i Spire

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Hege Skarrud er valgt til ny leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire. Hun tiltrer i vervet i midten av mai, og vil da erstatte Anna Karlsson, som har ledet organisasjonen de to siste årene.

– Jeg gleder meg til å kjempe videre for en rettferdig og bærekraftig verden, sier den nyvalgte lederen.

Skarrud er 27 år, kommer fra Kongsberg og har en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU. Hun har tidligere vært politisk nestleder i organisasjonen. 

– Det å kunne være leder for Spire er som å få i både pose og sekk. Jeg har alltid hatt et ønske om å kunne jobbe i en organisasjon som jobber tverrfaglig, og samtidig har spisskompetanse på systemkritikk. Spire er en organisasjon i sterk vekst, med en utrolig kunnskapsbank i alle ledd av organisasjonen. Det er vi som unge voksne som skal lede verden i riktig retning de neste årene, og det gleder jeg meg til å være med på. Det å ha tilliten fra en av de viktigste organisasjonene som jobber for denne omstillingen i Norge er både rørende og et stort privilegium, sier Hege Skarrud.

– Spire har hatt en utrolig vekst de siste årene, både i medlemstall, nasjonal spredning av organisasjonen, og kunnskap innad i organisasjonen. I Spire jobber vi på tvers av faglige og praktiske sektorer, og har lenge vært en tydelig og viktig stemme innen handelspolitikk, miljøspørsmål, urban utvikling og i arbeidet for global matsikkerhet – dette er noe jeg ser frem til å jobbe videre med.

Hun legger vekt på at Spire skal jobbe med å knytte bånd på tvers av sektorer, og at for eksempel fagbevegelsen og kulturinstitusjoner blir inkludert.

– Det er viktig at alle er med på å synliggjøre ikke bare behovet for en omstilling, men også hvordan vi helt praktisk skal nå målet om det samfunnet vi ønsker. Vi i Spire ønsker et rettferdig og faktisk bærekraftig samfunn, og derfor må vi fortsette å være den tydelige stemmen vi er, men også bli enda tydeligere på å engasjere flere ved å vise til gode alternativer til dagens system – som vi ser er et hinder for å nå målet om en rettferdig og bærekraftig verden.

Avtroppende leder ønsker lykke til

– Det er kompetent ledelse som nå tar over, og jeg har stor tro på at Spire kommer til å bli en enda mer synlig og slagkraftig organisasjon det neste året. Jeg ønsker Hege og resten av laget lykke til, og gleder meg til å følge med fra sidelinjen, sier Anna Karlsson, avtroppende leder av Spire.


 

- Annonse -