Man mistenker at de smeltende ismassene i Antarktis er inne i prosesser som nærer seg av hverandre, slik at virkningene av klimaendringene aksellererer.

Det er et australsk forskerteam som har gjort de nye funnene, skriver den engelske avisen The Independent. Funnene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science Advances.

Selvforsterkende effekter

Enkelt forklart skjer dette: Igangværende issmelting driver opp hastigheten på videre smelting, og dermed vil havnivået øke fortere enn det tidligere beregninger viser.

Mer spesifikt gjør smeltevannet, som er ferskvann, til at havvannet i overflaten blir mindre salt og det blir større oppdrift. Et overflatelag som hindrer naturlig blanding av vannmassene blir liggende, noe som danner et basseng av varmt vann under isen.

Dette varmebassenget smelter så på isen fra undersiden.

Forskerne sammenlikner prosessen med når man blander olje og vann i en bøtte, og oljen flyter øverst fordi den er lettere og har mindre tetthet.

Bærende strukturer i isen svekkes

En videre implikasjon er at smeltingen bryter ned strukturer som bærer iskappen i Antarktis, slik at is vil kunne knekke av og dele seg opp i biter. Kaldt smeltevann fra ismassene bremser på havstrømmene i Antarktis-regionen, noe som påvirker lagring av varme og CO2, med andre ord – to prosesser som gir næring til hverandre.

Les hele saken på The Independent.


Ill.foto: Fra Antarktis (Pixabay)

- Annonse -