- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det koker litt – for ikke å si damper – rundt Hans Kristian Westrum og de andre nordmennene i Soil Steam, akkurat nå.

Landbruksmaskinen til Soil Steam kan i beste fall være akkurat det deler av landbruket rundt om i verden trenger, i en tid hvor det i økende grad er vanskelig å få normale avlinger.

En av grunnene til dette er stadig mer forurenset jord, det vil si jord som er infisert av ugress og sopp som ikke lenger lar seg fordrive med konvensjonelle metoder – som bruk av sprøytemidler.

Interessen for løsningen, som har navnet SoilClean300, er stigende både i Norge og i utlandet, og et gjennombrudd i USA kan være innen rekkevidde i nokså nær framtid. En viktig hendelse for selskapet var FAO-konferansen «Be the Solution to Soil Pollution» i Roma sist uke. Der var Westrum til stede og presenterte maskinen for et lydhørt og betydningsfullt publikum. FN er i seg selv en stor potensiell kunde.

FAO i Roma (Foto: Janet Dreyer, Naturpress)

Naturpress møtte Hans Kristian Westrum utenfor FAO da konferansen sluttet fredag ettermiddag.

– Konferansen har vært kjempenyttig for oss. Vi har knyttet noen nye gode kontakter, både i FN og i EU, mens vi har vært i Roma, og det har naturligvis vært viktig for oss å vise fram løsningen for FAO. Nå skal maskinen vår testes en siste runde i mai måned, og hvis den testen gir resultatene vi forventer skal maskinen sendes til USA i august. Vi skynder oss langsomt, sier Westrum.

Den potensielle amerikanske kunden er Driscoll´s, en av verdens største bærprodusenter.

Westrum forteller at de har støttet seg mye på en styringsgruppe under utviklingen av maskinen. Styringsgruppen på fire har bestått av en amerikansk, en tysk og en hollandsk forsker, pluss en pensjonert norsk forsker med fortid i NIBIO. De har delvis knyttet seg opp til FN-systemene innen landbruk. I styringsgruppen sitter også verdens største produsent av jordbærplanter og Tysklands største produsent av jordbær, samt norske «knaskerøtter».

Dette er den korte beskrivelsen av Soil Steam maskinen: Den driver varm vanndamp ned i dyrkingsjorda, og dampen tar livet av ugress, sopp, nematoder og ugressfrø. Dermed kan sprøytemidler i hovedsak utelates på de vekstene løsningen er egnet for, med en rekke positive effekter av dette.

LES OGSÅ: Kan revolusjonere landbruket – norsk maskin lar damp erstatte sprøytemidler

Gjør det som konkurrentene ikke klarer – knekker sopp og ugressfrø

– En veldig viktig funksjon hos vår maskin er at den tar knekken på ugressfrøene også, ikke bare ugresset. Dette er vi alene om. Ugressfrøet ligger dypt, og det er her vi har klart å løse et problem. Andre maskiner som eksisterer i dag klarer å få dampen mellom 4 og 10 cm ned i jorda – vår klarer 30 cm. Dampen holder mellom 75 og 80 grader, og dette er også et nøkkelpunkt, forklarer han.

En veldig viktig funksjon hos vår maskin er at den tar knekken på ugressfrøene også, ikke bare ugresset. Dette er vi alene om.

Sopp er et annet stort problem i de fleste kulturer, men særlig hos jordbærdyrkere. Mange må legge jord brakk på grunn av sopp. Problemene med både sopp og ugress er store, det er snakk om en underkommunisert krise i landbruket, mener Westrum.

– Noe jord er så utarmet at man får ikke lenger tilvekst. Bøndene får ikke effekt ut av gjødslingen og sprøytemidlene, og det resulterer i mye brakklegging. Sprøytemidlene er dessuten med og hemmer veksten på plantene.

Jordbærdyrkerne er en attraktiv målgruppe for de som holder i Soil Steam-løsningen. Det er en vekst der det drives med høy inntjening, men samtidig er det store kostnader i driften ved at plantene fjernes hvert eneste år og det må kjøpes nye. Denne utskiftningen skjer også på grunn av soppangrepene, noe som kan få en løsning ved å bruke SoilClean300.

– Behøves det sprøytemidler i det hele tatt når man bruker vanndampemetoden?

– Det trengs litt, og det skyldes at soppsporer også transporteres via luften. Men dampingen vår er så effektiv at den har blitt sammenliknet med effekten fra verdens sterkeste sprøytemiddel, metylbromid, som nå er forbudt.

Bildet viser forsøksdrift med prototyp (Foto: Skjermdump / stillbilde / Soil Steam promovideo).

Sopp bidrar også til mye matsvinn. Gulrøtter er en utsatt vekst i så måte, og avlingene skades fordi soppen i jorda blir med inn på lageret. Så begynner råten å komme. Ifølge Westrum kastes det mellom 10 og 12 tusen tonn med gulrøtter i Norge hvert år på grunn av dette.

Forsøksdriften med SoilClean300 har vist at både modning og lagringsevne på vekstene forbedres, forklarer Westrum.

– For hvem – og hvor – passer maskinen?

– Maskininvesteringen vil ligge på rundt 3 millioner kroner. Den passer derfor for større driftsenheter, og der det er høye produktpriser. Dette vil si mange typer grønnsaker, frukt og bær. Den vil i liten grad være lønnsom på vekster med lav pris, for eksempel korn og soya. Så er det også i stor grad forurenset, ødelagt jord denne maskinen passer for. Den vil reparere og gjøre ødelagt jord frisk igjen, og det vil i mange tilfeller være nok å behandle jorda hvert femte år. På grunn av mye sopp på gulrøtter regner vi der med hvert andre eller tredje år. Da slipper bonden vekstskifte og kan dyrke gulrøtter på den beste jorden sin hele tiden. Vi tror at innleie vil være aktuelt for mange, og vi har beregnet at kostnaden da vil ligge på et sted mellom 6 og 12 tusen kroner pr dekar pr behandling, avhengig av jordtype, temperatur og fuktighet i jorden.

Mener SoilClean300 kan gi en boost til økolandbruket

– Hva med mikrolivet, som dyrkingen også er avhengig av?

– Antakelig tar den livet av noe av mikrolivet, men vi vet for lite om det ennå – vi forsker på det. Det har vist seg at meitemarken forsvinner fra jorda rett etter at den er dampebehandlet, for vi finner ikke meitemark i dampet jord, heller ikke død meitemark. Vi tror den raskt graver seg nedover i jordsmonnet når den merker at traktoren nærmer seg. Den beveger seg mye raskere enn det folk tror. Men det vi har funnet ut er at plantene har trivdes i jorda vi har behandlet, i våre feltforsøk, både i Norge og i Tyskland. Dette kan vi se både på vekst, farge og økt avling. Og i prinsippet mener vi at vår maskin også kan være med å gi økologisk jordbruk en boost. Det er bare å bytte ut kunstgjødsel med hønsegjødsel, sier Westrum, og legger til:


– I tillegg er det ekstremt viktig at normal økologisk produksjon bare gir 60 % av konvensjonell produksjon. Når man damper jorden får man økt avling i stedet. Det betyr at økologiske produsenter som begynner å dampe jorden kan oppleve dobbelt så stor avling som det de har i dag.


– Jordpakking er et økende problem i landbruket og gir betydelige avlingsreduksjoner hvert år. Hva med denne effekten på Soil Steam-maskinen – den veier 10 tonn?

– Ja, den er tung, men mye lettere nå enn vår prototyp fra i fjor. Det er en stor maskin, og den trenger også en stor traktor for å trekke seg, medgir Westrum. – Men maskinen går på mange hjul som sørger for at marktrykket pr m2 ikke blir så skrekkelig høyt.

Vannforbruket er 30.000 liter pr hektar. Vannet som brukes av maskinen tilføres i slange fra eksisterende vanningsanlegg hos produsenten, og blir altså ikke fraktet med på maskinen eller traktoren rundt på åkeren.

Jobber hurtigere

Også mekanisk skiller Soil Steam-maskinen seg fra konkurrerende løsninger, hvor driftsenheten står stille mens et «strykejern» behandler jordstykket under seg. Så flyttes maskinen hakk for hakk. Til forskjell fra dette trekkes SoilClean300 kontinuerlig framover av traktoren, og selv om dette skjer i svært sakte tempo klarer den å behandle omlag 1 da i timen, noe som er mye raskere enn konkurrentene.

– Et annet fortrinn er energibruken. Dagens maskiner på markedet bruker like mye energi på å dampe 5 til 7 cm ned i jorda, som det vår maskin bruker på å dampe 30 cm ned. Og da tar de andre maskinene bare ugresset, ikke sopp og ugressfrø, påpeker Hans Kristian Westrum.

– Vil bli en gamechanger

Det foreligger to patenter på maskinen så langt, og i tillegg er det en avansert software som styrer maskinen. Softwaren er hjertet i SoilClean300, og i den ligger det gjemt enda en sterk konkurransefordel. Mens maskinen trekkes framover skannes jorden og analyseres. Varme på dampen og trykket reguleres i henhold til analysen. Traktorsjåføren får beskjed om hvor fort han skal kjøre.

Bonden får nyttig tilleggsinformasjon via dataanalysene.

– Dette kan utnyttes på mange måter. Han får informasjon om jordforholdene, næringstilstanden, og han får et vurderingsgrunnlag på om han kanskje bør skifte vekst, for eksempel. Dette er også informasjon som hverken EU eller FN har tilgang til i dag, men som de er veldig interessert i, sier Westrum.

– Hva skjer hos dere nå framover?

– Vi tar i mot bestillinger! Mens vi bygger fabrikk i 2018 eller 2019, konstruerer vi maskinen på det mekaniske verkstedet Technomek i Sandefjord. Vi regner med å selge noen maskiner i løpet av inneværende år – i slike sammenhenger er det jo helt normalt med en viss leveringstid.

Han er ikke i tvil om at SoilClean300 vil spille en stor rolle i et framtidig bærekraftig landbruk.

– Den vil bli en gamechanger, sier Hans Kristian Westrum.


FAKTABOKS om SoilClean300

  • Lager 200 graders damp i to generatorer som suges i rør under bakken og varmer opp jorda til 75-80 grader
  • Tar livet av sopp, ugress, ugressfrø og nematoder
  • Erstatter bruk av sprøytemidler i mange driftsforhold
  • Drives framover i en kontinuerlig bevegelse
  • Soil Steam International har fått støtte fra Innovasjon Norge (4,5 mill) og Gro-fondet
  • Soil Steam har signert intensjonsavtale med amerikanske Driscoll´s, en av verdens største bærprodusenter. Er potensielt en kjøper av opptil seks maskiner i løpet av de neste par årene.
- Annonse -