Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: sprøytemidler

Veps.
– Antakelig er vendepunktet rundt andre verdenskrig – med landbruksmetoder og økt bruk av gift, sammen med antall mennesker. (Erik Tunstad)
Forskere fra NIBIO og NMBU skal bruke kunnskap om naturlige bakterier for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier og plantesykdommer i nytt innovasjonsselskap.
– Vi risikerer å få et enda verre problem i framtiden hvis vi ikke endrer adferd og stopper forurensingen av grunnvannet vårt, sier ekspert.
– Den alarmerende tilbakegangen av insekter som pollinerer avlinger og ville planter, utgjør en risiko for matsikkerheten og truer vår overlevelse og naturen som helhet, sier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius.
– Det er jo ikke uten grunn at giften ble forbudt i EU. Danmark burde ta EU-forbudet på alvor og vise seg som en ansvarlig grønn nasjon, som støtter opp om EU’s miljølovgivning, sier en miljøtalsperson.
Sprøytemidler og tap av leveområder utgjør de to største truslene mot sommerfuglene.
"Vi får stadig klare signaler om at måten vi lever på og de handlingene vi gjør, har alvorlige konsekvenser".
"Honningbier og andre pollinatorer dør i hopetall på grunn av insekticider som sulfoxaflor, likevel fjerner Trump-administrasjonen restriksjoner bare for å behage den kjemiske industrien". En gruppe birøktere organiserte seg sist fredag mot Trumps EPA (Environmental Protection Agency, USAs øverste miljømyndighet, red. anm.) i et søksmål grunnet i byråets beslutning om...
Det koker litt - for ikke å si damper - rundt Hans Kristian Westrum og de andre nordmennene i Soil Steam, akkurat nå. Landbruksmaskinen til Soil Steam kan i beste fall være akkurat det deler av landbruket rundt om i verden trenger, i en tid hvor det i økende grad...
Den Vestfold-baserte teknologibedriften Soil Steam International har utviklet en landbruksmaskin som tilbyr produsenter av frukt, grønnsaker og bær et alternativ til kjemikalier for å få bukt med ugress, sopp og nematoder. Svaret er rett og slett god gammeldags vanndamp. Utviklingsarbeid med denne type løsninger for landbruket har blitt drevet av flere...