Dermed har en – i miljøkretser særlig – lenge etterlengtet endring blitt en realitet. Oljefondet skal nå kunne få investere i selskaper som eksempelvis driver innen vindkraft og solkraft, uten at selskapene må være børsnoterte.

Finanskomiteen ba i tillegg om at regjeringen gjennomgår kriteriene for hvordan engasjementer i kullrelaterte selskaper fungerer.  I den siste tiden har det kommet fram at fondet har store investeringer i kullselskaper, blant annet i den tyske giganten RWE, verdens største brunkullprodusent.

Greenpeace har dokumentert at Oljefondet pr i dag har investert 77 milliarder NOK i kullselskaper.

For nokså nøyaktig tre år siden vedtok Stortinget at alle selskaper hvor kull står for mer enn 30 prosent av inntektene, og selskaper som baserer mer enn 30 prosent av virksomheten sin på kull, skal ut av Oljefondet.

Miljøorganisasjonene jubler for dagens vedtak i Finanskomiteen.

– Endelig! Dette har vi jobbet for lenge! At Oljefondet, som verdens største statlige investeringsfond, nå åpner for investeringer i sol- og vindkraft vil kunne ha enorm

Anja Bakken Riise

betydning for veldig mange mennesker og klodens klima, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

FIVH påpeker at dersom fem prosent av Oljefondet investeres direkte i ny, fornybar energi, kan det erstatte kull- og gasskraft tilsvarende 35 ganger Norges årlige klimautslipp. Dette er like store utslippskutt som vi ville få dersom alle internasjonale fly ble satt på bakken i to år, ifølge FIVH, og viser til estimater på at de aktuelle investeringene kan skape over én million nye arbeidsplasser globalt.

– Vi skulle imidlertid gjerne sett at dette ikke legges til miljømandatene. Vi frykter at dette fortrenger dagens grønne investeringer og at det kan bli smått. Nå er det helt avgjørende at mandatet blir stort nok. Vi er derfor veldig glade for at Arbeiderpartiet, SV, KrF, MDG og Rødt ber regjeringen om å vurdere hvorvidt unoterte investeringer i fornybar energi skal være utenfor miljømandatene eller innenfor, og vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å gjøre investeringene utenfor miljømandatene. Det ligger store muligheter for oljefondet i det grønne skiftet, sier Bakken Riise.

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge

Også Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, mener dagens vedtak er viktig.

– Dette er et viktig vedtak både for klimaet og for norsk økonomi. Skal vi nå klimamålene er det viktig at det kanaliseres penger vekk fra fossil energi og over til fornybart. Her vil Norge slå to fluer i en smekk: investere penger i å løse klimaproblemet, samtidig som vi reduserer vår egen finansrisiko knyttet til overeksponering mot olje, kull og gass, sier Gulowsen.

Kullproblematikken blir en jobb som finansminister Siv Jensen nå blir nødt til å ta fatt i, mener han.

– Det var viktig og riktig av Stortinget å trekke Oljefondet ut av kull. Men etter at reglene har fått virke i tre år, ser vi at det fins store smutthull. Nå må finansminister Siv Jensen ta grep og følge innspillet fra Stortinget. Oljefondet kan ikke investere i selskaper som bygger ut nye kullkraftverk, sier Gulowsen.

Og i WWF Verdens naturfond, jubles det også:

Bård Vegar Solhjell (Foto: Wikimedia Commons)

– Nå er det grunn til å feire! Partiene på Stortinget har endelig bestemt at Oljefondet bør få investere i prosjekter som kan forsyne verden med grønn, fornybar energi. Slike investeringer er ikke bare viktig for at fondet skal håndtere klimarisiko, det er et viktig bidrag for å nå klimamålene, sikre finansiell stabilitet og skape en bærekraftig utvikling for både mennesker og natur, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell i et innlegg på hjemmesidene.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?