- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Forsikringsselskapet Storebrand satser på fjerning av utslippstillatelser fordi de mener det har umiddelbar effekt og er 300-400 ganger mer effektivt enn resirkulering.

Under klimakonferansen til Aftenposten, «Kloden vår», som ble avholdt tidlig i november, slettet Storebrand klimakvoter på vegne av alle de 1400 konferansedeltakerne i 24 timer.

Deretter ble «innsatsen» doblet, forteller selskapet i en pressemelding.

Resultatet av dette tiltaket alene ble, ifølge Storebrand selv, at utslippstillatelser tilsvarende 86 tonn CO2 ble fjernet, noe som skal tilsvare 3 714 bilturer mellom Oslo og Bergen, eller 360 flyreiser mellom Oslo og London.

Kjøper, for deretter å slette

Å kjøpe klimakvoter, slik både nasjoner, organisasjoner, flyselskaper og andre gjør, er å betale seg ut av forurensingsproblemet, sier Storebrand, og mener det innebærer at mange bare fortsetter å forurense.

Problemet løses når man kjøper og sletter utslippstillatelser fordi da hindres samtidig forurensende industrier i å kjøpe seg fri.

For hvert tonn CO2 som kjøpes, fjernes tilsvarende utslippstillatelser. Resultatet av det er at det blir færre tilgjengelige klimakvoter på markedet, siden EUs klimakvotesystem har et tak for hvor mye det er lov til å forurense.

Storebrand samarbeider med den norske klima-startupen Chooose, som kjøper klimakvoter for så å slette dem. Andreas Slettvold, medgründer i Chooose, peker på det polske kullkraftverket Belchatów som et godt eksempel på hvordan utslippstillatelser fører til at forurensingen fortsetter. Belchatów slipper ut like mye CO2 som de seks minste landene i EU gjør tilsammen, forteller han.

Kull går ut – 10 nye selskaper fjernes

I midten av november besluttet Storebrand å utelukke ti nye kullselskaper fra sin investeringsportefølje. Blant de som fjernes er Tysklands største energiselskap RWE.

– Selskapet RWE ryker ut fordi en stor andel av strømmen selskapet leverer til kundene sine stammer fra kull. I tillegg er det endel selskap som ryker ut fordi de har kullkraftverk under bygging, sier kommunikasjonssjef for bærekraft i Storebrand, Harald Bjugstad-Holm (bildet).

– To år etter at Parisavtalen ble signert ser vi, som Norges største private pensjonsleverandør, at det er vår plikt å selge oss ut av ti nye kullselskaper. Dette tilsvarer 14.300 MW, altså hele kullkraftkapasiteten i Storbritannia og Irland til sammen, sier han.

– Viktig at andre nordiske investorer følger etter

Fra nå av forsterker det norske forsikringsselskapet sin strategi ved at de også selger seg ut av selskaper som bygger nye kullkraftverk.

– Vi har ikke har troen på kullbransjen verken finansielt eller med tanke på fremtiden. Alternativene til kull har etter hvert har blitt svært gode, og vi ser at dersom vi skal nå Parisavtalen så har vi dårlig tid. Vi ser både investorer, men også land, byer, ja til og med amerikanske delstater som går i samme retning, sier Bjugstad-Holm.

Storebrand vil at andre institusjonelle investorer skal følge etter.

– Nordisk finansbransje med oljefondet i spissen, har en stor mulighet til å påvirke. Vår erfaring er at verden ser til oss når det kommer til bærekraftige investeringer. Det er derfor viktig at andre nordiske investorer følger med i denne retningen, sier Harald Bjugstad-Holm.


Foto: Storebrand

- Annonse -