Kunstgressbane i Råde IL (Foto: Instagram/Råde IL).

Det er Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Akershus, NTNU SIAT og seks kommuner/idrettslag (blant annet Fredrikstad kommune og Råde IL), som har startet et forsøksprosjekt.

Målet er å finne fram til alternative kunstgresstyper, som bare trenger innfyll av sand, eller som klarer seg helt uten innfyll.

Bruker tippemidlene som verktøy

Østfold fylkeskommune har dessuten vedtatt at fra 2019 vil det ikke bli tildelt tippemidler til bygging av kunstgressbaner dersom man planlegger å bruke gummigranulat (SBR) som innfyll.

– Dette betyr rett og slett at man nå må finne alternative kunstgressløsninger for å få spillemidler i Østfold. Selv om mange mener at det ikke er noe alternativer til det vi har idag, så vet vi at det er feil. Slike løsninger finnes. I Råde rulles det ut et slikt kunstgress om tre uker. Det heier vi på, sier fylkesutvalgsmedlem Andreas Lervik fra Arbeiderpartiet.

Problemstillingen ble først brakt på banen av Erik Skauen fra MDG.

Her er innstillingen fra fylkesutvalget:

1. Fylkestinget tar statusrapporten pr juni 2018 til etterretning.

2. Østfold fylkeskommune setter seg som hovedmål å redusere bruken av granulattypene SBR (gummi) og EPDM ned til et absolutt minimum. Disse granulatene fases ut, og søknader hvor det legges opp til bruk av SBR og EPDM imøtekommes som hovedregel ikke fra og med 2019.

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram en sak om hvordan endrede kriterier for tildeling av spillemidler, på nasjonalt og regionalt plan, kan bidra til en slik utfasing. Videre bør saken beskrive hvordan slike retningslinjer kan bidra til å skape mer klima – og naturvennlige idrettsanlegg også på andre måter».

4. Østfold fylkeskommunene er positive til å delta i arbeidet med en forskningsbasert utprøving av bruk, drift og vedlikehold av alternative innfyllsfrie kunstgressbaner, i samarbeid med utvalgte fylkeskommuner, kommuner og idrettslag. Rådmannen bes fremme en sak om hvordan dette arbeidet kan organiseres og finansieres i løpet av høsten 2018.

Ajax skryter av løsningen, og skal også bruke den

Råde Idrettslag opplyser at deres valg har blitt møtt med interesse fra flere hold, og de har hatt  besøk av delegasjoner fra kommuner og fylke, Sparebank 1 Østfold/Akershus og Sparebankstiftelsen.

Selveste Ajax i Amsterdam har besluttet å bruke samme løsning som Råde IL, på en av sine treningsbaner. Etter å ha besøkt en bane i Berlin skal den nederlandske storklubben ha uttalt at «we didn’t believe that a Non Infill System can performance on such a high level».

Hvis alt går etter planen vil den nye granulatfrie banen i Råde stå ferdig til bruk etter sommerferien.

Også Fredrikstad kommune er i gang med et liknende granulatfritt kunstgressprosjekt.

Denne uken (29.juni) arrangeres det et seminar om miljømessige utfordringer knyttet til kunstgressbaner, på Råde ILs anlegg. Seminaret holdes av NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, Råde Idrettslag og KG 2021 inviterer Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?