Solfangere tar energi fra sol for å varme om vann til bilvask på Circle K Fjellhamar. Fra venstre rådgivende ingeniør Marius Bolstad i Jarotech, miljøsjef Stein Lorentzen og prosjektingeniør Lotte Andrea Baksaas i Circle K Norge, og daglig leder Aleksander Mandahl Kaddour på Circle K Fjellhamar (foran). Foto: Thomas Brun, NTB Produksjon.

Anlegget vil sørge for om lag 55.000 kWt, og denne solenergien erstatter 12.000 liter olje, ifølge Circle K som drifter stasjonen på Fjellhamar.

Stasjonen er selskapets største bilvaskestasjon i Norge.

– Energieffektivitet er en stadig viktigere miljøtrend, og vi ønsker å være en del av løsningen. Derfor jobber vi med å fase ut oljefyring ved våre stasjoner, samtidig som vi utforsker mulighetene som ligger i solenergi, sier miljøsjef Stein Lorentzen i Circle K Norge.

På stasjonen er det montert opp fem rader med til sammen 25 solfangerpaneler på taket til vaskeanlegget.  Sammen med to energibrønner og en varmepumpe utgjør dette det nye energisystemet for vaskeanlegget. Foreløpig er det bare selvvaskeanlegget som forsynes med soloppvarmet vann.

Selskapet beregner at nær 100 prosent av oppvarmingen vil dekkes av solfangersystemet om sommeren, mens varmepumpen vil bidra mer i vintersesongen.

Automatstyrt veksling

Marius Bolstad er rådgivende ingeniør i selskapet Jarotech som har prosjektert og montert anlegget. Ifølge Bolstad er det første gang at varmepumper og solfangere i kombinasjon brukes som del av en helhetlig løsning på det norske markedet i en slik sammenheng.

– Begge disse teknologiene er velutprøvde hver for seg, men det er unikt at de kombineres på denne måten. Styringssystemet er automatisk og veksler mellom sol- og bakkevarme etter hva som er mest hensiktsmessig. Dette er et viktig pilotprosjekt for å teste ut potensialet som ligger i denne kombinasjonen, og vi vil jobbe aktivt med dette fremover, sier han.

Svanemerking av bilvask

Miljøsjef Stein Lorentzen opplyser at kjemikalier og utslipp fra bilvaskingen også blir håndtert på en miljøvennlig måte.

– All bilvask fører til avrenning av kjemikalier og slam som er forurenset, men vi reduserer miljøbelastningen ved å bruke jordvarme og solvarme til å varme vannet som kreves i selvvasken. Dessuten benytter vi svanemerkede kjemikaler, og ikke minst samler vi opp slammet fra bilvasken i sandfang og oljeutskiller slik at det ikke renner ut i naturen, sier Lorentzen.

På Skedsmokorset har Circle K etablert Norges første svanemerkede bilvask.


 

- Annonse -