- Annonse -

To store isbreer i Øst-Antarktis er i ferd med å destabiliseres på grunn av varme havstrømmer og økning i de globale temperaturene, viser ny forskning.

Ifølge nettstedet Inhabitat.com har de to isbreene vært fulgt av forskerne i de siste 15 årene.

De to tidligere stabile breene skjermer landisen i den østlige sonen og er med på å forme en dam som, hvis den påvirkes, kan føre til at ismassene som dekker resten av regionen kan bli eksponert for det stadig varmere havvannet.

Funnene er presentert i tidsskriftet Geophysical Research Letters, og forteller videre at om de to nevnte isbreene skulle smelte ville de alene gi en havnivåstigning på 5 meter.

Forskeren som har ledet studiene, Yara Mohajerani, peker i et intervju på den store betydningen som de to breene har.

– Iskappen over Øst-Antarktis inneholder mye mer is, og potensialet for havstigning er på et nivå som er helt annerledes enn ellers, og som globalt gjør det helt avgjørende, sier Mohajerani.

Man antar at ismassene har minket i en tid allerede, som en følge av at varmt havvann har sirkulert på undersiden. Hvert år siden 2002 har det i gjennomsnitt forsvunnet 18,5 gigatonn med is, viser studien.

Les hele saken på Inhabitat.


Foto: Flickr / Eli Duke

- Annonse -