Vindpark i Xinjiang i Kina (Foto: Wikimedia Commons / taylorandayumi).
- Annonse -

Kullkraft utgjør fortsatt en stor andel av kaken, bare i Kina produseres det 1 mrd kWh fra kull.

Tallene er hentet fra Bloomberg New Energy Finance, og omtales i et blogginnlegg fra TrønderEnergi.

Den fornybare energien fra sol og vind fordeler seg om lag likt på de to kildene. Bloomberg har beregnet at utbyggingen av sol- og vindkraft til nå har krevd ca 2.300 milliarder USD i investeringer, eller nesten 19.000 mrd NOK. Det stipuleres at videre utbygging innen sol og vind vil koste det halve pr energienhet sammenliknet med som er bygd ut til nå, fordi kostnadene blir mindre, og fordi anleggene blir mer produksjonseffektive. Analysene går ut på at den neste milliarden med kWh fra sol og vind vil passeres allerede i 2023.

Det er i Asia det foregår mest strømproduksjon fra sol og vind. 44 % av vindkraften kommer fra Asia, og 58 % av solenergien. Kina har 1/3 av de fornybare installasjonene i Asia.

Lavere produksjonstid på fornybar

TrønderEnergi minner om ulikhetene i produksjonstid på de forskjellige energikildene. Grovt regnet har fossilkraft en produksjonstid på 40 %, atomkraft har 80 %, solkraft kan variere, for eksempel mellom 10 og 25 %. Vindkraft produserer i gjennomsnitt 34 % av tiden.

Innen solenergi har investeringstakten vært særlig høy i Kina og Taiwan i de siste årene, ifølge Ivar Slengesol, utlånsdirektør for industri og miljø i Eksportkreditt. Han uttaler seg til Sysla Grønn. Dette har ført til overkapasitet i deler av verdikjeden på sol, med prispress og dårlige marginer som en følge, ifølge Slengesol.

I Årdal i Sogn utvikles viktig solcelleteknologi

Innen solkraft skjer teknologiutviklingen ikke minst i Norge. Ved virksomheten NorSun i Årdal i Sogn pågår det for tiden et forkningsprosjekt for å utvikle høyeffektiv produksjon av solceller på miljøvennlig vis. Monokrystallinsk silisium er hovedingrediens i solceller, og ifølge SINTEF, som har regien på forskningen i Årdal, er målet at produksjonseffektiviteten på silisium skal tidobles.

– Årdal har alltid vært i forkant av den industrielle og teknologiske utviklingen. Markedet er i enorm vekst, og utviklingen i bransjen skjer raskt. For å være ledende og holde seg i front satses det mye på kontinuerlig forbedring, forskning og innovasjon, sier John Atle Bones, SINTEF-forsker og kybernetiker til nettstedet Gemini.


 

- Annonse -