Ill.: Ruter
- Annonse -

I Bærum er det badegjester som har nytt godt av pilotprosjektene. Nå vil både øst og sørvest sette opp farten.

På Forus i Stavanger har bussen trafikkert en rute som passerer tusenvis av arbeidsplasser, og nå melder Rogalands avis at at bussen takler både myke trafikanter, syklister og bilister godt, men at bilistene har vanskeligere for å forholde seg til bussen. Hovedgrunnen er at myndighetene i prøveperioden har satt maksimal hastighet til 12 km/t, mens bussen er konstruert for å kunne holde opp mot 40. Dette har ført til både farlige forbikjøringer og bråstopp for bussene når passerende biler kommer for nær sikkerhetssensorene. Det har så langt ikke ført til farlige situasjoner uttaler Odd H. Aksland, direktør i Rogalands fylkeskommunale kollektivselskap Kolumbus, til avisen. Han har forståelse for at dette er i langsomste laget, og de søker nå Vegdirektoratet om i første omgang å få sette opp farten til 20 kilometer i timen.

I Osloområdet har to slike busser fraktet badegjester fra kollektivpunkt til badestrendene på Fornebu. Det primære målet her, i tillegg til å teste ut teknologien og brukervennligheten, har vært å søke etter en løsning på parkeringsproblemene som oppsto når etableringen av det populære badeanlegget trakk store folkemengder som overbelastet den lokale kapasiteten. Dette var et samarbeid mellom Obos, Bærum kommune, Ruter og Acando. Hovedstadsområdets kollektivkjempe Ruter lanserer nå en stor satsning for å få i gang flere pilotprosjekter med autonome kjøretøy rundt i Oslo og omkrets så snart som mulig. Med seg har de danske Autonomous Mobility, som er en dansk startup-virksomhet. De er allerede i gang med pilotprosjekter i Sverige og Danmark, og er nå klare for å bruke dette erfaringsgrunnlaget når kollektivselskapet for Oslo og Akershus nå inviterer dem inn i det norske markedet.

Vil ut i gatene så snart som mulig

Hovedmotivasjonen for satsningen er å innfri målene om en effektiv grønn transport som tjener befolkningen i en stadig mer bilfri by, og samtidig redusere antall trafikkulykker, i følge en pressemelding fra Ruter. Pilotprosjekter med en gradvis introduksjon av autonome transporttjenester gir både en læring om kundenes behov, og venner publikum til å etterspørre og bruke disse mulighetene.

Ruter og Autonomus Mobility vil samarbeide tett med både Bymiljøetaten i Oslo og Statens vegvesen, og er i tillegg i dialog med andre kollektivaktører.

Samarbeidet er så langt satt opp for en treårsperiode, og prosessen med å tilrettelegge for konkrete testruter er i startgropen. Disse vil så måtte få sin godkjenning i en dialog med myndighetene. Mer detaljerte planer er ventet i nærmeste fremtid, og målet er å få bussene ut i trafikken så snart som mulig.

Obos, Ruter og andre testet ut el-badebuss på Fornebu sist sommer (Foto: OBOS)

Forsknings- og utviklingspotensialet innen denne sektoren vurderes som stort i de nærmeste årene, og både ledelsen i den danske gründerbedriften og Ruter ser lyst på storsatsningen.

– I samarbeidet ser vi et stort potensial for å gjennomføre ambisiøse pilotprosjekter, hvor vi kan utprøve forskjellige bruksscenarier og utvikle den selvkjørende drift – også i mer utfordrende værforhold enn vi er vant til, kommenterer Peter Sorgenfrei, direktør i Autonomous Mobility, i følge pressemeldingen.

Adm.dir. Peter Sorgenfrei og Autonomous Mobility skal hjelpe Ruter til førerløse busser

Ruter administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge, og selv om de fikk sin første rute på Forus i drift tre dager før badebussen var i gang på Fornebu så er det vel mulighet for at både Rogaland og resten av landet vil dra nytte av prosjektet. Spesielt i distriktene, i forsteder og villaområder er utfordringene for et godt kollektivtilbud nettopp misforholdet mellom driftsutgifter og kundegrunnlag, og her vil mulighetene denne teknikken åpner for kunne gi muligheter for nytenkning.

Grønt lys for høyere fart

Vegdirektoratet åpner også muligheten for å etterkomme sørvestlendingenes ønske om høyere fart. I dag setter nemlig ikke regelverket noen hastighetsbegrensninger for såkalte autonome kjøretøy, men bussene må også med god margin kunne stoppe  for hindringer som kommer inn i kjørebanen. Denne grensen er på minimum to meter, får Rogalands avis opplyst fra Vegdirektoratet. Kolumbus er derfor blitt bedt om å innhente en ny risikovurdering fra produsenten som ivaretar disse marginene.

– Dersom vi får en ny risikovurdering vil vi vurdere å tillate økt hastighet på deler av strekningen hvor ting ikke kan komme foran kjøretøyet, opplyser de til avisen.

Kolumbus vil allerede til neste år også utvide til fem busser med ruter flere kommuner etter at prøveprosjektet avsluttes til nyttår, og de vurderer også større kjøretøy med flere sitteplasser. De har blitt tildelt 12,5 millioner kroner gjennom samferdselsdepartementets konkurranse «Smartere transport i Norge». Både på de to bussene som har trafikkert Fornebu og den ene i Stavanger har maks antall passasjerer i testperioden vært seks (bussene er bygget for 12). Det er med andre ord stort rom for vekst.


 

- Annonse -