Ill.: Heidelberg

For omlag 5 lapper kan ladeboksen fra Heidelberg kjøpes nå, fra for eksempel Amazon. 

Tyske Heidelberg har bekledd topposisjonen blant leverandørene til grafisk produksjonsindustri i mange tiår, som verdens største produsent av trykkmaskiner, og med et solid kvalitetsstempel på seg.

Men i takt med at produksjonen av trykksaker har falt omvendt proporsjonalt med utbredelsen av ny teknologi og digitale medier, har tradisjonelle aktører i industrien måttet se seg om etter flere ben å stå på. Fallet i markedet har ført til at noen etablerte merkevarer ikke har klart omstillingen, men har bukket under.

Heidelberg har klart seg, også ved hjelp av finansiell støtte fra tyske myndigheter, men konsernet har vært aktiv i arbeidet med å finne alternativer til de tradisjonelle markedsområdene. Et innovativt grep det siste året har vært satsingen på elladestasjonen Wallbox Home Eco.

Lanseringen skjedde i 2017, først ved å la salget skje gjennom andres branding. I høst blir det den velkjente H-logoen som pryder elladestasjonen fra Heidelberg.

Dieselbilismen er for tiden under press i storbyene i Tyskland, og en symbolsk viktig ordre ble nylig inngått mellom trykkerikonsernet Kohlhammer Group og Heidelberg. Som følge av et skifte fra diesel til el, også i Tyskland, har Kohlhammer kjøpt inn tre elbiler til firmaet. Alle tre lades fra Heidelbergs Wallbox.


 

- Annonse -