REMA distribusjonssentral i Sandnes (Foto: REMA 1000).

Det  26 000 kvadratmeter store nybygget får i tillegg prognosestyring for energiforbruket ved hjelp av værdata. Enova har støttet prosjektet.

Dette skal være første gang i Norge at en helhetlig løsning med slike energiløsninger integreres i et lignende bygg, som inneholder kjøle-, fryse- og tørrvarelager og kontorer.

Distribusjonssenteret som nylig åpnet har et solkraftverk på taket med installert effekt på én megawatt (MW). Forventet årlig produksjon er rundt én gigawattimer (GWh). Overskuddsenergien fra solcellene lagres i batteribanken, opplyser selskapet ABB i en pressemelding. ABB har levert batterilagringsløsningen med batteribank, kontrollskap og energilagringskonverter.

Når batteriene i energilageret er fulladet, konverteres ytterligere overskuddsenergi fra solcellene til kjøleenergi som lagres i en vanntank på 300 000 liter. Tanken kan lagre halvannen megawattimer (MWh) termisk energi, som er omlag tre ganger kapasiteten til batteribanken. Om natten, eller når solcellene ikke produserer tilstrekkelig kraft, benyttes lagret energi fra vanntanken og batteribanken.

Ifølge Enova defineres bygget til Rema som et passivhus der energiforbruket er på rundt en firedel av konvensjonelle løsninger, det vil si 75 prosent under normalen.

– Det nye bygget er en milepæl på veien mot lavutslippssamfunnet. De innovative energiløsningene sørger for at fornybar solkraft kan utnyttes maksimalt, hele døgnet og året rundt, sier Steffen Waal, administrerende direktør i ABB i Norge.

Slik fungerer systemet:

Vinterstid benyttes overskuddsvarme fra kjøle- og fryseanlegget til oppvarming av bygget, og eventuell overskuddsvarme konverteres og lagres i den 300.000 liter store vanntanken, som da fungerer som varmtvannstank.

Et overordnet styringssystem sørger for optimal bruk av energiressursene. Det inkluderer prognosestyring av forventet energibruk, blant annet basert på værdata fra yr.no, en lokal værstasjon og sensorer i bygget.

Effekten på energisystemet – med batterilagringsløsning med batteribank, kontrollskap og energilagringskonverterer – leverer 200 kilowatt (kW) mens kapasiteten er 460 kilowattimer (kWh) (nok til drifte rundt 500 store kjøleskap i 24 timer).


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?