Frederic Hauge (Foto: Flickr / Julie Johnsen / EU-delegasjonen).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Ifølge meldingen som er lagt ut er bakgrunnen at det høsten 2017 ble vedtatt en ny strategi og styringsmodell for Miljøstiftelsen Bellona.

Nå ønsker stiftelsens grunnlegger og mangeårige frontfigur Frederic Hauge (bildet) at styret gjennomfører en revisjon av denne strategi- og styringsmodellen.

«Dette har konsekvenser for hvordan virksomheten ledes og med bakgrunn i dette velger ledergruppen i Bellona å fratre fra i dag. Ny ledelse presenteres for organisasjonen denne uken», heter det videre i meldingen.

Konflikt

Ifølge Dagbladet er det i realiteten en konflikt mellom Frederic Hauge og ledergruppen som gjør at ledelsen går av. I tillegg til at Nils Bøhmer trekker seg, forsvinner også markeds- og kommunikasjonssjef Hanne Løvstad, økonomisjef Anders Strand og fagsjef Runa Haug Khoury.

– Det er en trist dag for både meg og Frederic. Men når avstanden var så stor, fant vi ut at det var like greit å være enige om at vi er uenige, sier Bøhmer til Dagbladet.

Konflikten skal dreie seg om det videre veivalget for Bellona, uten at flere detaljer rundt dette foreløpig er kjent.


 

- Annonse -