Beachcomber Island, Fiji. Tusenvis av øyer som dette har ingenting å gå på når havet stiger. (Foto: Flickr)

– Hvor er vi? – Hvor skal vi? – Hvordan kommer vi oss dit?

Disse spørsmålene kunne vært hentet fra et prosjektlederkurs, men er altså metoden som øyfolket fra Stillehavet tradisjonelt bruker for å løse felles utfordringer. Fiji er vertsland for de neste klimaforhandlingene, og disse Talanoa-dialogene, som er forankret i Parisavtalen, foregår nå både nasjonalt og internasjonalt for å gi innspill til landenes nasjonale klimamål som skal styrkes og meldes inn til Parisavtalen før 2020.

Talanoa skal gjennom å dele fortellinger og erfaringer skape empati og forståelse. Prosessen bygger kunnskap og tillit, og hensikten er at politikere – med innspill fra andre aktører i samfunnet – skal finne kloke felles løsninger. Å legge skyld på andre undergraver respekten, tilliten og forståelsen som en talanoa skal fremme. I Norge er det Forum for utvikling og miljø (ForUM) som sammen med flere andre organisasjoner og APs stortingsgruppe er arrangør.

Daglig leder i ForUM, Borghild Tønnesen Krokan, inviterer til Talanoa på Løvebakken (Foto: TLB)

Klimaforskere blir hørt ut fra sine faglige ramme, Stortingsrepresentanter fra de fleste partiene skal dele sine historier, erfaringer og syn på spørsmålene. I tillegg vil barn og ungdom gjenfortelle fra Talanoaer som er holdt rundt i landet, og videolinker bringer inn både Fiji og Kenya. Lisa Sivertsen fra Kirkens Nødhjelp presenterer hovedkonklusjonene fra rapporten Norway’s Fair Share of Contributing to the Paris Agreement, og publikum inviteres til å bidra i Talanoaen.

- Annonse -
Vil du annonsere her?