- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

DSB har funnet at kommunene i Norge jobber bra med samfunnssikkerhet, men påpeker at det må jobbes mer systematisk med klimaendringer.

Med oftere innslag av overraskende og heftige værtyper, liknende det som rammet deler av vestlandet og midt-Norge i oktober, vil det stilles større krav til beredskap alle steder i landet. Friskt i minne i så måte er flommen i Skjåk i Gudbrandsdalen.

I løpet av 2018 har Norge opplevd både flom, tørke, styrtregn, storm og skogbranner.

I kommune-Norge skorter det mest på å oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner, ta hensyn til natur- og klimarisiko og sikre nødstrøm i kommunale vannverk og helse- og omsorgsinstitusjoner, viser DSBs undersøkelse.

Minner om ansvaret som kommunene har

På grunn av at klimaet endrer seg rammes kommunene, og det er nødvendig å forebygge og håndtere hendelsene, påpeker direktoratet, og minner om at kommunene har ansvar for befolkningens trygghet og sikkerhet, gjennom å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

Direktør Cecilie Daae, DSB (Foto: Flickr / DSB).

– Skal vi unngå at kostnadene og skadene blir for store, må det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene styrkes. Og vi må jobbe mer systematisk for å sikre at det ikke bygges der det i fremtiden vil bli utfordrende eller farlig å bo, sier direktør i DSB, Cecilie Daae (bildet).

Kommunene må ta eierskap til sine egne risiko- og sårbarhetsanalyser og involvere dem som jobber med samfunnssikkerhet i deres arbeid med arealplanlegging, heter det i DSBs analyse.

– Det er viktig at administrasjonen i kommunene har den faglige tyngden som er nødvendig for å synliggjøre hvilke konsekvenser klimaendringer vil få for liv, helse og materielle verdier, sier Daae.

Kampanje for å lære egenberedskap

DSB lanserte sist uke en ny kampanje, som tar sikte på å ruste befolkningen om en krise oppstår, enten årsaken er ekstreme klima- og værforhold, eller har andre årsaker. Hver innbygger og familie bør være forberedt på å klare seg uten hjelp i minst tre dager, er et av målene med kampanjen, som gjøres i samarbeid med Oslo kommune.

Det er opprettet en egen nettside som heter Sikker hverdag, og som gir råd om egenberedskap.


 

- Annonse -