Japans hovedstad Tokyo har en befolkning på 38 millioner.

En av sesjonene på møtet i Krakow samlet ledere fra næringsliv og myndigheter i en diskusjon om klimaløsninger for byer fram mot 2050. Vår klima- og miljøminister Ola Elvestuen ledet sesjonen.

I stadig voksende bybefolkninger kan knapphet på vann og strøm bli et økende problem, ble det framholdt under møtet. Og klimagassutslippene vil måtte håndteres. Hver tredje dag vokser samlede verdens bybefolkning med 1 million innbyggere.

– Byene er helt avgjørende for å nå klimamålene. I 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i byer, og da må de planlegges slik at utslippene av klimagasser kan reduseres, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen, ifølge et innlegg på KLDs hjemmesider.

– Byene kan handle raskt

Det deltar omlag 25 ministre fra like mange land på møtet i Krakow, som skal diskutere oppfølgingen av Parisavtalen. Landene skal forsøke å enes om felles regler for å rapportere om kutt i utslippene, og drøftingene skjer både i Krakow og på toppmøtet i Katowice i desember. Målet er at ingen skal slippe unna, at alle har samme regler å forholde seg til, og at det skal være åpenhet, melder KLD.

Ifølge rapporten fra Krakow er det bred enighet blant deltakerne om at byene er en nøkkel for å få ned utslippene, slik at det er mulig å nå målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Blant annet blir det pekt på at byene har en fordel i at de kan handle raskt, og at det kan være kort vei fra beslutning til gjennomføring av klimatiltak. Muligheten til å få til en sirkulær økonomi er god, og ressursene kan enklere brukes på nytt framfor å bli kastet.

– Alle vil tjene på klimatiltak i byene

Ola Elvestuen mente at det aller viktigste i byene er at det finnes gode transportløsninger, med kollektivtrafikk, sykkelstier, og at byene er mulig å gå i.

– Biler og busser må gå på miljøvennlig drivstoff. Byene må også ha mange grønne lunger, med parker og hustak med vegetasjon, og bygningene må være klimavennlige, med fornybar strømforsyning og bygningsmaterialer som ikke belaster klimaet, sa Elvestuen, som understreket at klimavennlige byer ikke er dårlige byer å bo i for menneskene.

– Tvert om blir byene mye bedre å bo i. Det blir ren luft, mindre støy, folk får gleden av rent vann og mer natur. Alle vil tjene på klimatiltakene i byene, sa Elvestuen.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?