Fra TCM på Mongstad (Foto: TCM).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det som er verdens største testanlegg for karbonfangst, TCM på Mongstad utenfor Bergen, har signert en samarbeidsavtale med DNV GL for å kunne levere felles rådgivings- og verifiseringstjenester av teknologier for fangst av CO₂.

Internasjonale teknologiselskaper kommer til TCM på Mongstad utenfor Bergen for å kunne teste sine teknologier. Nå kan produktene også bli versifisert av DNV GL slik at de kommer raskere ut i markedet, skriver DNV GL i en pressemelding.

– Det er svært viktig for TCM at teknologileverandørene er satt i stand til å bruke vårt avanserte testanlegg. Verifisering og rådgivningstjenester er en naturlig videreføring av kvalitetssikringstiltakene våre, sier daglig leder i TCM, Ernst Axelsen.

DNV GL og TCM vil også tilby sine tjenester til andre aktører innen CO₂-fangst over hele verden.

– Vi har allerede jobbet med karbonfangst og lagring i 25 år, så det å tilby internasjonal rådgiving og verifisering sammen med TCM er en naturlig videreføring av vår ekspertise, sier administrerende direktør for olje og gass i DNV GL, Liv Hovem. – DNV GL har sammen med TCM som målsetting at teknologien som testes og verifiseres skal være klar for reell anvendelse i full skala, noe som også stiller krav til globale krav og reguleringer, sier Hovem.

DNV GL foretar i sin rapport Energy Transition Outlook en framskrivning av det globale
energiforbruket.

De to samarbeidspartnerne viser til den siste FN-rapporten om at den globale oppvarmingen vil overstige målene i Paris-avtalen, på tross av at verden raskt øker bruken av fornybare energikilder.

Bruken av karbonfangst- og lagring, sammen med økt energieffektivisering og satsing på fornybar energi, må økes ytterligere dersom man skal hindre klimaendringer tilstrekkelig, heter det i pressemeldingen


.

- Annonse -