New York saksøker ExxonMobil for klimasvindel

Aksjonærer og investorer ble ifølge anklagen ført bak lyset, skriver New York Times.

Ved at oljeselskapet underspilte forventet risiko knyttet til klimaendringer, ble forretningsvirksomheten skadelidende, hevdes det i anklagen fremmet gjennom statsadvokaten.

Over tre år med etterforskning er gjort før påtalen nå bringes inn for rettsapparatet.

Exxon anklages ikke for å ha bidratt til klimaendringer gjennom sin virksomhet, men for å ha ført finansinteressene bak lyset.

Statsadvokaten i New York skal ha vunnet fram i en rekke saker av liknende art, der eier- og investorinteresser forsvares mot svik.

Det antydes at ExxonMobil kan bli økonomisk straffet med flere hundre millioner dollar, dersom de taper saken i retten.

Les hele saken i New York Times.


Fotocollage: Naturpress / (Wikipedia Commons)

- Annonse -