New York saksøker ExxonMobil for klimasvindel

Aksjonærer og investorer ble ifølge anklagen ført bak lyset, skriver New York Times.

- Annonse -

Ved at oljeselskapet underspilte forventet risiko knyttet til klimaendringer, ble forretningsvirksomheten skadelidende, hevdes det i anklagen fremmet gjennom statsadvokaten.

Over tre år med etterforskning er gjort før påtalen nå bringes inn for rettsapparatet.

Exxon anklages ikke for å ha bidratt til klimaendringer gjennom sin virksomhet, men for å ha ført finansinteressene bak lyset.

Statsadvokaten i New York skal ha vunnet fram i en rekke saker av liknende art, der eier- og investorinteresser forsvares mot svik.

Det antydes at ExxonMobil kan bli økonomisk straffet med flere hundre millioner dollar, dersom de taper saken i retten.

Les hele saken i New York Times.


Fotocollage: Naturpress / (Wikipedia Commons)

- Annonse -