Regnskog i Amazonas i Brasil (Foto: Wikimedia Commons / Shao).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Varselet kommer gjennom en studie utført ved utdanningsinstitusjonene Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) og Chalmers i Sverige. Den avdekker at store arealer med regnskog i Brasil kan miste et obligatorisk vern.

Ifølge KTH er forklaringen at private grunneiere i delstatene i Amazonas-regionen i Brasil kan få muligheten til å omgå en lovformulering. Føderal lov sier ifølge KTH at i utgangspunktet er det lov å dyrke opp 20 prosent av sine arealer i denne regionen, mens de øvrige 80 prosent ikke kan utnyttes, men er omfattet av vern. En paragraf i angjeldende lovverk sier imidlertid også at hvis mer enn 65 prosent av den statlig eide grunnen er vernet, så kan delstatene senke kravet om vern til de private grunneierne.

Det er dette som nå kan være i ferd med å skje, mener forfatterne bak studien på KTH og Chalmers. Forskningen har skjedd i et samarbeid med universitetet i Sao Paulo i Brasil, og er publisert i Nature.

– Tidligere studier har konkludert med at denne paragrafen trolig aldri ville tre i kraft, men nå har vi vist at den pågående reguleringen av grunneiervilkårene i Brasil (Terra Legal) kan føre til at lovparagrafen aktiveres i flere delstater i regionen. Hvis så skulle skje blir det lov  å ta i bruk ytterligere 30 prosent av den privat eide grunnen til jordbruk, sier Göran Berndes, professor på Chalmers, og en av forfatterne av studien.

I så fall kan det bety at mellom 6,5 og 15,4 millioner hektar regnskog risikerer å miste sitt juridiske vern, mener forskerne, som minner om at mer enn en fjerdedel av Amazonas´ regnskog vil være hugget innen 2030 om dagens avvirkningstakt fortsetter.

I tilknytning til en mulig svekkelse av skogvernet kan det i verste fall handle om fare for et areal som er nesten like stort som halve fastlands-Norge (18 mill ha).

Om vernet blir borte betyr det likevel ikke automatisk at disse skogene går tapt, mener Flavio Freitas, leder av studien.

– Men det er viktig å være oppmerksom på situasjonen, og vi håper at vår forskning blir lagt merke til i Brasil, såvel som internasjonalt, sier Freitas.

Forskerne har notert seg at Brasil har valgt ny president, Jair Bolsonaro, som ikke er kjent for å oppmuntre til regnskogvern og klimatiltak. ClimateChangeNews melder at en økt avskoging i Brasil allerede er i gang. I de tre siste månedene ble det registrert en økning i avskogingen på nesten 50 %, noe som representerer et område på størrelse med New York City.


 

- Annonse -