Oljefondet tar to utestengte selskaper inn i varmen igjen

Norges Bank har besluttet å oppheve utelukkelsene av selskapene Cairn Energy Plc og Kosmos Energy Ltd fra Statens pensjonsfond utland. Selskapene ble utelukket fra fondet i 2016 etter en vurdering av risikoen for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer, skriver Norges Bank på sine nettsider.

Det er de to selskapenes egenrapportering som legges til grunn for omgjørelsen. Norges Bank skriver videre:

«Hovedstyrets beslutning om opphevelse av utelukkelsene ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet, som jevnlig skal vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er tilstede. Cairn Energy Plc og Kosmos Energy Ltd ble utelukket på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene ved sin petroleumsprospektering utenfor kysten av Vest-Sahara medvirket til grove brudd på grunnleggende etiske normer. Selskapene har gjort det klart overfor Etikkrådet at de har avsluttet sin virksomhet i det aktuelle området. Etikkrådet har på bakgrunn av denne informasjonen anbefalt banken at utelukkelsene oppheves, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5 femte ledd.»


- Annonse -
Vil du annonsere her?