Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sammen med det norske forhandlingsteamet i Katowice (Foto: KLD / Astrid Knutsen Hårstad).

Dette gjelder særlig hvilken informasjon som skal følge nasjonale utslippsmål under Parisavtalen, og hvilke utslippskutt som skal kunne telles med i de nasjonale utslippsmålene.

COP24 avsluttes fredag ettermiddag.

Elvestuen og Zulkifli fra Singapore starter diskusjonene med ulike grupperinger av land og enkeltland onsdag morgen.

– Forhandlingene i Katowice er på vei inn i sluttfasen. Vi trenger et robust regelverk for å ta Parisavtalen ett skritt videre. Norge vil gjøre alt vi kan for å bidra til det, sier Elvestuen i en pressemelding.

Han understreker at det er stor uenighet om sentrale spørsmål, og at utgangspunktet for sluttforhandlingene er krevende.

Vil ha ulike regler for industriand og utviklingsland

Det er blant annet uenighet om reglene bare skal gjelde for utslippsreduksjoner, eller også klimatilpasning og klimafinansiering. Store utviklingsland ønsker et separat regelverk for industriland og utviklingsland.

– Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at verden må gjennom store og raske utslippskutt dersom vi skal nå målene i Parisavtalen. Det haster. Vi trenger et tydelig regelverk som gjør det klart hva landene skal gjøre, sier Elvestuen.

– Skal vi beholde verden slik vi kjenner den i dag, må klimagassutslippene reduseres raskt. Derfor er det så viktig at vi lykkes med forhandlingene her i Polen, sier han.


 

- Annonse -