Fredrik Ognedal, medieansvarlig i Extinction Rebellion Norway (Foto: Privat).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljøopprørerne som ikke fraviker sivil ulydighet, arrestasjoner, fengsling og bøter, men som tvert om lar dette inngå som en som sentral del av sin virksomhet – nå er de her – i Norge.

Det er imidlertid ikke et vilkår for å bli medlem i Extinction Rebellion (heretter i artikkelen i hovedsak forkortet til XR), at man må være villig til å la seg arrestere og gå i fengsel.

– Det er om lag 50 – 50 prosents fordeling i medlemsmassen vår, på om de er på linjen med sivil ulydighet eller ikke, sier Fredrik Arstad Ognedal (bildet) til Naturpress. Han er medieansvarlig for nettverket i Norge, og er til daglig journaliststudent ved Høgskulen i Volda.

Extinction Rebellion ble dannet England i fjor, som et svar fra mennesker som har mistet tålmodigheten med myndighetene i klimaspørsmålet. Som mener det ikke er tid å miste i det hele tatt, med å få på plass kutt i klimautslippene som gjør at det er et snev av realisme i å skulle nå 1,5-graders målet i Parisavtalen. XR vil ha netto nullutslippssamfunn for hele nasjoner allerede fra 2025, også i Norge.

Kommer inn nye medlemmer hver dag

Siden oppstartsmåneden oktober i fjor har initiativet spredd seg med stor fart. XR opplyser i dag at de er formelt representert i et sted mellom 30 og 40 land.  I Norge er det i skrivende stund 515 medlemmer på Facebook-gruppen, som så langt er det viktigste organisatoriske navet i nettverket.


Drastiske tider krever drastiske tiltak – vi må ta det til neste nivå

Fredrik Arstad Ognedal


– Det tallet er vi fornøyd med, og det tikker inn nye medlemmer hver eneste dag, sier Ognedal. Han ble med i Extinction Rebellion etter å lest seg opp på klimaproblematikken og konkludert med at samfunnet trenger store endringer.

– Dette kan bli veldig ille, og det er de svakeste som vil rammes mest. Det er flott at vi har organisasjoner som Framtiden i våre hender som jobber med enkeltsaker, men vi trenger en større endring for hele samfunnet. Vi må legge om på veldig mye.

Forbereder seg på aksjoner

XR i Norge har fått sine vedtekter på plass, og det er søkt om registrering som organisasjon. Det er mest av praktiske årsaker – og ikke fra et ektefølt ønske om å være en organisasjon i tradisjonell forstand, ifølge Ognedal.

– Vi er opptatt av å være desentralisert og av friheten for enhver til å starte sine egne aksjoner og kampanjer. Det viktigste for oss rent organisatorisk er at våre medlemmer forplikter seg på våre 10 prinsipper, sier han.

Her kan du lese Extinction Rebellions 10 prinsipper:

XR i Norge er i en oppbyggings- og forberedelsesfase. Til våren, som ikke er veldig langt unna, skal organisasjonen være klar til å aksjonere. For dialog med myndigheter etter tradisjonelt mønster, er ikke XRs typiske vei, når de skal kjempe for klimasaken. I stedet har de valgt seg forstyrrelser i samfunnet som strategi – disruption. Gruppen forbereder seg på praktisk og håndfast aktivisme.

– Nå går vi i gang med en serie foredrag og introduksjonskurs, før vi starter med aksjoner ved påsketider. Vi starter med kurs om miljøsituasjonen vi er i akkurat nå, og hva vi kan gjøre med det. Når vi nærmer oss aksjoner vil vi lære hvordan man skal opptre, hva man skal si, og vi skal forberede hverandre på hvordan det er å bli arrestert.

LES OGSÅ:

 

Ikke alle skal stå i førstelinjen under aksjonene.

– Det er  viktig at vi har mennesker som kan passe på de som arresteres, at de blir fulgt opp. Og vi trenger noen til å bære ut vann, og bare være støttende. Endelig trenger vi folk til å dele ut flygeblad og informasjon, og til å organisere, sier Ognedal.

Fredrik Ognedal mener de eksisterende miljøorganisasjonene er for formelle og for bundet til systemet. Derfor er det behov for en organisasjon som XR, mener han.

– De virker som de organisasjonene som er der i dag ikke ønsker større forandring. Og tiden for bare å jobbe med enkeltsaker er forbi. Det hjelper ikke å kun jobbe med ulvesaken, eller mot gruvedumping. Vi må ha endringer på alle områder.

– Vil du si at miljøorganisasjonene vi har i Norge i dag har sviktet?

– Ja, på et eller annet tidspunkt har det gått feil. De har blitt en del av systemet, i stedet for at de prøver å endre det. De inngår i en symbiose med politikerne og driver med lobbyisme. Det blir ikke nok forandring av det, rett og slett.

Annonse

– Vi fyller en unik rolle i en unik tid

Han mener at måten som XR går fram på med sivil ulydighet er unikt i Norge.

– Det er åpent for alle, og når man er en del av dette ser vi hvor mye makt enkeltpersoner kan ha. Vi vil at folket selv skal se hvor mye makt de har, og hvor mye vi kan gjøre for miljøet dersom vi går sammen om det.

– Truls Gulowsen, tidligere leder av Greenpeace Norge, sa i en debatt nylig at det ikke er behov for en organisasjon som XR i Norge. Hva sier du til det?

– Det er lett å tenke det, og det er jo riktig at Norge er et veldig velfungerende demokrati. Det blir også gjort en del gode ting for miljøet her, men det er ikke nok. Vi ser at Norge styrer mot en temperaturøkning på minimum 2,2 grader, og noe må gjøres om vi skal ha en sjanse til å nå 1,5-graders målet. Jeg tror organisasjoner som Greenpeace har vært for spesifiserte og at de ikke har nådd ut til mange nok. Vi ønsker å få med hele befolkningen på dette. XR fyller en helt unik rolle i en helt unik tid. Nå har vi alle rapportene og vet hvor ille det kan gå. Da trenger vi tilsvarende handling for å forhindre det.

Vil at myndighetene skal være helt åpen om krisen

Trass i lunken mottakelse fra en avgått miljøleder – XR i Norge har allerede samarbeidet med andre miljøorganisasjoner, forteller Fredrik Ognedal. Og medlemmer i andre miljøorgansisasjoner er velkomne i XR.

– Vi vil jo alle det beste for miljøet. Men jeg tror at de eksisterende organisasjonene lett mister identiteten sin i møte med byråkratiet, og at man fort stanger hodet i veggen. Extinction Rebellion går på en måte rundt – vi vil ikke lobbe og vente på svar. Det er ikke tid til å vente.

– Hvis dere lykkes med å forstyrre myndighetenes virke, som er et uttalt XR-mål – hva kommer så etterpå?

– Da må myndighetene komme til forhandlingsbordet. Vi har et krav om det opprettes et utvalg av folket som skal overse at endringer for miljøet går riktig for seg, og at klimatiltakene gjennomføres. Utvalget skal være uavhengig, men opprettes av politikerne.

LES OGSÅ:

– Så dette utvalget skal ha en plass innenfor dagens forfatning?

– Ja, det er ikke snakk om noen maktforflytning, og utvalget skal behandles i Stortinget. Vårt andre krav er at regjeringen skal være helt åpen om krisen vi går mot, og at nettoutslippene våre skal være null i 2025. Disse punktene jobber vi med kontinuerlig, og vi ønsker at det skal gi mening i en norsk kontekst.

– Hvordan vil dere samarbeide med myndighetene?

– Vi vil samarbeide med politiet, med ambulansetjenestene – og vi vil respektere at de er enkeltmennesker som har en jobb. Men oppgaven vår er samtidig å gjøre dagen vanskelig for myndighetene og for politiet. Vi vil ikke bøye oss.

– Kan vi vente oss blokkeringer av broer og veier i norske byer i 2019?

– Absolutt. Det kommer til å skje fra rundt påsketider, og utpå våren. Jo flere vi blir, jo mer aksjoner vil det bli. Drastiske tider krever drastiske tiltak – vi må ta det til neste nivå. Vi må øke trykket.

Bruker Facebook – men vil trenge krypterte plattformer

XR i Norge har oppfølging fra, og dialog med avdelinger i andre land.

– I Sverige har de kommet litt lengre enn oss. Vi har kontakt med dem, og vi utveksler erfaringer. Hovedkontoret i England er også flinke til å gi støtte og råd.

Facebook har vært det beste stedet å starte organiseringen av XR på, ifølge Ognedal. Men infrastrukturen til gruppen er under utvikling, og til dels med noe høyere grad av sikkerhet enn vanlig. Et eget nettsted vil komme snart.

– Er hemmelighold noe som særpreger XRs virksomhet?

– Vi skal ta i bruk krypterte kommunikasjonsplattformer av praktiske grunner, men vi har ingenting å skjule. Det er åpenhet som gjelder. Vi står for det vi gjør, og folk må gjerne få se det vi har sagt. Når vi skal planlegge aksjoner er det likevel viktig at vi rekker å komme dit vi skal før politiet kommer, og da trenger vi digital sikkerhet. I tillegg ønsker vi å beskytte personopplysningene til folkene våre.

Tar avstand fra hærverk og vold

Ognedal understreker at XR ikke aksepterer vold og hærverk i sine aksjoner.

– Vi tar avstand fra det som ikke er i tråd med våre verdier. Medlemmene våre skal forholde seg til våre ti prinsipper, sier han.

Det er gratis å bli medlem i XR. Etterhvert skal det legges til rette for å samle inn penger som skal gå til å betale bøter. Gruppen har foreløpig ikke tatt stilling til om de skal ta i mot pengestøtte fra firmaer og bedrifter, dersom dette skulle dukke opp.

– Mennesker er det viktigste for oss, ikke penger. At folk kommer, at de stiller opp. Det er her jeg tror at miljøorganisasjonene har bommet litt, at donasjonsknappen har stilt frivillighetsknappen i skyggen. Men vi er selvsagt glade for penger som kommer inn, sier Fredrik Ognedal.


- Annonse -