Slik kan tining av permafrost se ut. Fra Noatak i Alaska, 2004 (Ill.foto: Flickr / NPS).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Tendensen er såpass klar at forskere beskriver det som at oppvarming av permafrost skjer i en global skala.

En ny forskningsrapport, som omtales av nettstedet Inside Climate News (ICN), er nylig publisert i tidsskriftet Nature Communications. Studien viser at fra 123 borehull på ulike steder i verden med permafrost er det registrert temperaturøkning i 71 av dem, i årene mellom 2007 og 2016.

Permafrostlag i Arktis, Antarktis og i høye fjellområder ble undersøkt.

40 borehull viste ingen endring, mens i 12 borehull ble det registrert nedkjøling. Ifølge ICN var borehullene så dype at man kan utelukke påvirkning fra sesongvariasjoner i overflatetemperaturen. Konklusjonen er dermed at funnene av oppvarming i permafrostlagene skyldes den globale oppvarmingen.

Kan nesten doble dagens CO2-nivå i atmosfæren

Når permafrost tiner frigis metangass og CO2, som begge bidrar til drivhuseffekten og global oppvarming. Permafrostlagene kan enkelte steder være opp til 1,5 km dype, og inneholder enorme mengder karbon. Om karbonet i arktiske strøk alene skulle bli frigitt, ville det nesten doble CO2-innholdet i dagens jordatmosfære, ifølge ICN.

Den kraftigste temperaturøkningen i permafrost er registrert i arktisk Sibir i Russland.

Et paradoks er at akkumulasjon av snø i noen av forskningsområdene trolig har ført til mer permafrosttining. Varmere somre har ført til oppslag av mer buskvegetasjon, og denne vegetasjonen har hindret snøen i å bli blåst bort. Et stadig tykkere snølag har slik isolert sommervarme i jorda, og hindrer avkjøling og ny tilfrysing, skriver ICN.

En av forskerne i studien, Ted Schur, er permafrostekspert ved Northern Arizona University. Hans kommentar er denne:

– En hurtig opptining ville være katastrofal fordi det ville frigi store mengder med CO2 – i tillegg til metan, en kortlivet, hissig klimagass – til atmosfæren, og der forårsake ytterligere oppvarming.


 

- Annonse -