Fatih Birol, IEA-sjef (Foto: Flickr / Friends of Europe)

Av Natalie Sauer, CHN

Elektriske biler opplever muligens eksponensiell vekst, men det påvirker i liten grad økte karbonutslipp og økt oljeetterspørsel, sa toppsjefen for det internasjonale energibyrået IEA denne uken.

– Å si at elbiler innebærer slutten på olje er definitivt villedende, sa økonomen Fatih Birol i et diskusjonspanel under World Economic Forum i Davos.

– I år forventer vi at den globale etterspørselen etter olje vil øke med 1,3 millioner fat pr dag. Effekten av 5 millioner biler er 50.000 fat pr dag. Altså 50.000 fat mot 1,3 millioner fat.

I fjor anslo IEA at antall elbiler i verden vil øke fra dagens nivå på 3 millioner biler til 125 millioner i 2030. Men Birol sa at tallet blekner mot de 1 milliard bilene som drives av forbrenningsmotorer.

Dessuten, hevdet han, er det ikke personbiler som er driveren for «full stopp» på oljeetterspørsel.

– Det er lastebiler, petrokjemisk industri og flytrafikk som er driverne. Asia er bare i startgropa, sa han og viste til byråets 2018-rapport om energi, der også skipstrafikk blir plassert som en betydelig sektor i oljeetterspørselen.

Birol påpekte også problemet med at to tredjedeler av kraften som driver elbilene kommer fra fossile kilder.

– Hvor kommer elektrisiteten fra – som skal fortelle oss at elbilen er løsningen på problemet med klimaendringer? Det er den ikke, sa Birol.

– Selv om det var 300 millioner elbiler med dagens kraftsystem, ville påvirkningen på CO2-utslippene utgjøre mindre enn 1 % – ingenting. Hvis du ikke kan dekarbonisere kraftsektoren vil ikke CO2-utslippene gå ned. Det kan være en hjelp når det gjelder lokal forurensing, men for de globale utslippene er det ikke det.

Fra miljøhold har IEA gjentatte ganger blitt kritisert for å dreie forskningen sin i favør av olje- og gassindustrien, også ved å underestimere veksten i fornybar sektor. Forsknings- og interesseorganisasjonen Oil Change International mener at dette oppmuntrer regjerende myndigheter til å overskride sine klimaløfter i Parisavtalen.

Greg Archer, som er direktør i det britiske avsnittet av papraplyorganisasjonen Transport & Environment, og som fokuserer på bærekraftig transport, sier at Birols kommentarer avslører IEAs forutinntatthet.

– Det tok mer enn 20 år å selge den første millionen med elbiler globalt, og bare ett år å selge den neste millionen, skriver Archer til Climate Home News. – Nå selges det over en million elbiler hver sjette måned, og veksten fortsetter å skyte fart. På samme måte som IEA kontinuerlig må oppdatere sine årlige framskrivelser for sol- og vindkraft, må de gjøre det samme for elbiler også.

Archer mener at elbiler i økende grad vil drive etterspørselen etter fossilt brennstoff nedover, mens vi kan forvente at lastebiler, skip og fly vil prioritere hydrogen, avansert biodrivstoff og e-drivstoff.

– Til slutt vil oljen bli værende i bakken fordi det er for dyrt å pumpe den opp, konkluderer Archer.


Denne artikkelen ble først publisert på Climate Home News.

- Annonse -
Vil du annonsere her?