Ill.foto: Pixabay
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Prosjektet er rettet mot land som er kvalifisert til motta offisiell utviklingsbistand (ODA – Official Development Assistance) definert av OECD.

En samarbeidsavtale er inngått mellom Avfall Norge og Norad for en periode på tre og et halvt år, og hensikten er å bidra til bærekraftig avfallshåndtering i utvalgte land i sør.

Prosjektet skal gjennomføres med Avfall Norge som prosjektleder og den internasjonale avfallsorganisasjonen ISWA som prosjektpartner. Det vil også være aktuelt å trekke til seg flere aktører, og samarbeid med øvrige aktører som mottar støtte fra Norad/UD er naturlig, melder Avfall Norge på sine hjemmesider.

– Avfallssystemer på land er avgjørende

ISWA har beregnet at bare 0,22 % av all utviklingsbistand i dag går til avfallshåndtering globalt.

– Vi vil gjerne involvere eksperter i bransjen. Dette er en mulighet for hele bransjen og vi tror og håper prosjektet vil skape ringer i vannet, sier fagdirektør Henrik Lystad, som fungerer som prosjektleder inntil ny person blir engasjert.

Avfall Norge understreker at om man skal lykkes med å redusere tilsiget av marin forsøpling må det eksistere fungerende avfallssystemer på land. Det vises til at sammenhengen mellom manglende eller utilstrekkelig avfallsinfrastruktur og marin forsøpling er dokumentert og anerkjent verden over.

«En milepæl»

En del av bakgrunnen for at Avfall Norge tar lederrollen i prosjektet CLOCC ligger i de siste års historikk:

I 2017 etablerte Avfall Norge fagnettverket ANIN TEK for eksport av norsk avfallsteknologi og teknologisamarbeid. Bransjeorganisasjonen skriver at de i tillegg har deltatt sammen med Innovasjon Norge i å arbeide med norsk næringslivs engasjement i utvikling av teknologi og løsninger med eksportpotensial innen avfallshåndtering, gjenvinning og sirkulær økonomi.

Avfall Norge har også deltatt som ekstern rådgiver i Innovasjon Norges Global Growth program rettet mot marin forsøpling og avfallshåndtering i Indonesia. Organisasjonen er  i tillegg del av et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innen sektoren.

– Det var derfor en milepæl for oss at Norad forespurte Avfall Norge om å levere et forslag til et prosjekt for å redusere marin forsøpling globalt, sier administrerende direktør Nancy Strand.

– Dette er også en anerkjennelse av vårt arbeide og hele den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det sitter mye relevant kompetanse i bransjen, som vi håper å kunne nyttiggjøre i dette prosjektet. Flere av våre medlemmer har allerede vært og er involvert i lignende utviklings- og bistandsarbeide f.eks på Balkan, men for oss så blir dette en ny måte å jobbe på som organisasjon. Norad stiller høye krav til rapportering og resultatoppfølging i et slikt prosjekt, uttaler Strand.

Testing i år, iverksetting fra 2020

CLOCC-prosjektet er bygget opp omkring arbeidspakker med intensiv-treningsprogrammer, mentorbistand fra internasjonale eksperter og målrettet småskala prosjektstøtte. I 2019 skal prosjektmetoden testes ut og prosjektplan for perioden 2020-2022 fastlegges.

– I mange land har det lenge vært ansett som viktigere å prioritere økonomisk vekst, helse og utdanning og annen infrastruktur. Investeringer i avfallsinfrastruktur har ofte kommet i bakre rekke, sier Henrik Lystad.

Det skal velges områder og inngås samarbeid med lokale myndigheter der plastforsøpling til hav er utbredt, og hvor det samtidig er vilje og potensiale for forbedringer, heter det i prosjektomtalen. I pilotfasen er planen for prosjektet å jobbe med Indonesia, mens land som Vietnam, Kambodsja, India og noen land i Afrika er aktuelle når prosjektet griper om seg etter iverksettelsen fra 2020.


 

- Annonse -