Norad-direktør Bård Vegar Solhjell i samtale med Nadim Ghanem jr., administrerende direktør i Miniplast i Accra, Ghana. Bedriften har faset ut diselaggregatet og er nå forsynt av strøm fra et solcelleanlegg på taket. Anlegget er installert og driftet av det norske selskapet Empower, som har fått støtte gjennom garantipremieordningen til Norad. Foto: Espen Røst/Bistandsaktuelt.

Norad inngår garantisamarbeid med den afrikanske organisasjonen African Trade Insurance Agency (ATI).

Avtalen skal redusere risiko for kommersielle aktører som vil investere i fornybar energi i utviklingsland.

– Å sørge for at utviklingsland får tilgang til fornybar energi er ett av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene. Ved å bruke relativt små bistandsbeløp på kjøp av garantier kan vi utløse store kommersielle investeringer i utviklingsland. Denne garantisatsingen er avgjørende for at nye fornybarprosjekter i Afrika blir realisert, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell i pressemeldingen fra Norad.

Strømmangel er et nøkkelord. Bakteppet er at Afrikas befolkning fram mot 2040 vil vokse med en halv milliard mennesker, og at allerede i dag mangler 600 millioner mennesker sør for Sahara strøm.

Dilemmaet som løftes fram er at tilgang til strøm er viktig for økonomisk vekst, helse og sikkerhet i regionen, men samtidig må utslippene over hele verden kuttes.

– Vi kan ikke overlate til de fattige landene å ta regningen for utslippsreduksjon. Vi må både sørge for økt klimafinansiering og for å få opp de private investeringene i fornybar energi, sier Solhjell.

Stort fornybarpotensial

Afrika har store forekomster av kull og gass, men også et enormt potensial for fornybar energi, skriver Norad, og viser til at 40 prosent av verdens solenergipotensial ligger i Afrika. Kun to prosent av verdens investeringer i fornybar energi skjer på det afrikanske kontinentet, og det pekes på at kommersielle aktører opplever risikoen som for stor. Garantier kan bøte på den risikoen, er Norads utgangspunkt.

Norads samarbeidsavtale med African Trade Insurance Agency (ATI) tilbyr garantiprodukter som forsikrer prosjekter innen fornybarsektoren. Den tyske utviklingsbanken KfW deltar i ordningen som kalles Regional Liquidity Support Facility. I Norads avtale skal 500 millioner kroner over fem år gå til å avlaste risikoen for kommersielle investorer gjennom å øke omfanget av denne ordningen. Garantien hjelper investorene med å beskytte investeringer sine mot betalingsrisiko i utviklingsland.

Samarbeidsavtalen ble lansert offisielt under en digital seremoni tirsdag 1. mars.

– Vi er svært glade for å inngå et samarbeid med en så seriøs aktør som ATI. Vi vet at billigere og mer relevante garantier er det som skal til for å utløse store kommersielle investeringer i fornybar energi særlig i Afrika sør for Sahara, sier Solhjell.

Doble klimafinansieringen

Med denne avtalen har Norad fått på plass alle tre pilarene av garantisatsingen for fornybar energi, som ble lansert i 2019 og videreført og styrket av ny regjering. Under klimatoppmøtet i Glasgow i november ble den første samarbeidsavtalen om garantier inngått med Verdensbankens Multilaterale garantinvesteringsbyrå (MIGA). tillegg har Norad opprettet en egen ordning for å understøtte garanti- og risikopremier til energiprosjekter i utviklingsland.

Regjeringen har varslet at den vil doble klimafinansieringen innen 2026 til 14 milliarder norske kroner.

– Skal vi få hele verdens utslipp ned samtidig som vi skal sørge for tilgang på strøm og sikre grunnleggende behov til alle de som fortsatt mangler strøm, må vi trappe opp klimafinansieringen. Vi må både øke de offentlige budsjettene og sørge for å mobilisere privat kapital. Her spiller garantisatsingen en avgjørende rolle, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.


- Annonse -
Vil du annonsere her?